Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Percutaneous autogenous bonemarrow injection in delayed union and nonunion of long bone fractures: a preliminary report

AOTT 2000; 34: 267-272
Read: 488 Downloads: 366 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: To evaluate the clinical effectiveness of percutaneous autogenous bone-marrow injection in delayed union and nonunion of long bone fractures.\nMethods: In this prospective study, eight patients (2 women, 6 men; mean age 34.3 years; range 20-47 years) who developed delayed union or nonunion of long bone fractures were treated with percutaneous autogenous bone-marrow grafting. The fractures were localized in the tibia (n=3), humerus (n=2), ulna (n=2) and, radius (n=1). \nResults: One patient dropped out of follow-up. Five of the remaining patients achieved sufficient union and healing in a mean duration of 4.2 months (range 3-6 months).\nConclusion: The results suggest that percutaneous autogenous bone-marrow injection is a safe, simple, and effective alternative in the treatment of union problems of long bone fractures in selected patients.

Özet

Amaç: Perkütan kemik iliği enjeksiyonunun uzun kemik kaynama problemlerinin tedavisinde klinik etkinliğini değerlendirmek.\nÇalışma planı: Uzun kemik kırığı bulunan ve kaynama problemi olan sekiz hasta (2 kadın, 6 erkek; ortalama yaş 34.3; yaş dağılımı 20-47) perkütan kemik iliği enjeksiyonu ile tedavi edildi ve prospektif olarak değerlendirildi. Kırıkların lokalizasyonları tibia (n=3), humerus (n=2), ulna (n=2) ve radius (n=1) şeklindeydi.\nSonuçlar: Bir hasta takipten ayrıldı, kalan yedi hastanın beşinde, ortalama 4.2 ayda (3-6 ay) yeterli kaynama elde edildi.\nÇıkarımlar: Seçilmiş hastalarda, kaynama problemlerinin tedavisinde, perkütanöz kemik iliği enjeksiyonunun, emniyetli, basit ve alternatif bir tedavi yaklaşımı olduğu sonucuna varıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294