Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

POSTERİOR SPİNAL FUSİON UN OMURGA TÜBERKÜLOZU TEDAVİSİNDEKİ YERİ

AOTT 1974; 8: 295-305
Read: 492 Downloads: 389 Published: 12 April 2020
Abstract

In this study results of posterior fusion operation in 15 cases operated in our clinic between the years 1960-1973, has been discussed and reviewed in respect to recent approaches. The cases have been followed up for fifteen months on the average.\nWe arrived at the following conclusions after studying our cases and the concerned literature:

1-. Although anterior intervention are being favored in the recent years, the posterior fusion technic is still a radical approach to the problem in respect minimal risks and the simplicity of the method.

2-. As a matter preference Albee type in lumbar and Hibbs type combined with massive grafts in dorsal and special technics in cervical area are suggested.

3-. In cases of severe dorsal vertebrae destruction more radical methods should be used since posterior fusion is usually unsuccessful. 

4-. The method is also ,erformed in children since its effect on vertebral growth is minimal.

Özet

Bu çalışmada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine 1960-1973 yılları arasında başvuran 136 omurga tüberkülozu hastanın 15 inde uygulanan posterior füzyon ameliyatının sonuçları değerlendirilmiş ve posterior füzyonun bugünkü Mal de Pott tedavisindeki yeri tartışılmıştır. Vak'aların 14 ünde Albee tipi, 1 inde Hibbs-Albee tipi kombine füzyon uygulanmıştır. Son kontrolde klinik olarak 7 vak a normal ve şikayetsiz bulunmuş, 4 vak a kontrole gelmemiş, 1 vak ada önemli nörolojik patolojik bulgu tespit edilmiş, 3 vak ada hafif patolojik bulgular tespit edilmiştir. Radyolojik olarak ise 7 vak ada posterior spinal füzyonun ve intervertebral füzyonun oluştuğu ve tam radyolojik şifa bulunduğu görülmüştür. Bir vaka aktif tüberkülozlu olarak nitelenmiş. 7 vak anın radyolojik kontrolü muhtelif nedenlerle yapılamamış, bunları klinik olarak muayene olanağı bulunmuş ve iyi oldukları görülmüştür.Vak'alar minimal 8 ay, maksimal 11 yıl 11 ay, ortalama 1 yıl 3 ay izlenmişlerdir.

Vak'alarımızın incelenmesi ve literatürün gözden geçirilmesi ile aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:

1-. Son yıllarda omurga tüberkülozu tedavisinde anterior girişimler daha iyi bulunmakla beraber posterior füzyon ameliyatı teknik basitliği, riskinin azlığı nedeniyle bugün hala geçerliliğini korumaktadır.

2-. Posterior füzyon olarak lomber bölgede Albee tipi, dorsal bölgede massif grefle kombine edilmiş Hibbs tipi yöntemler seçilmelidir. Servikal bölgede daha özel teknikler kullanılmalıdır.

3-. Harabiyeti fazla ilerlemiş ve çok sayıda vertebrayı tutan, özellikle dorsal bölgedeki vak alarda posterior füzyon ekseriya başarısızlıkla sonuçlanacağından yapılmamalı, daha radikal ameliyatlar seçilmelidir.

4-. Çocukların posterior vertebral füzyonu omurganın büyümesini önemli derecede etkilemediğinden sakıncasız olarak yapılabilir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294