Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Problems associated with late resorption of bioabsorbable meniscus repair devices

AOTT 2001; 35: 442-447
Read: 160 Downloads: 117 Published: 19 April 2021
Abstract

The use of bioabsorbable meniscus repair devices is becoming more frequent because of their easy and quick application and reduced risk of neurovascular complications. We present three patients who had symptoms mimicking meniscus tears following meniscal repair with the use of the Biostinger bioabsorbable device. Second-look arthroscopies of all cases showed that some of the repair devices were not resorbed despite meniscal healing. Early recovery of symptoms was achieved after the removal of unabsorbed remnants. Prolonged resorption of bioabsorbable meniscus materials may cause intraarticular problems like synovitis and chondral lesions, which should be taken into consideration by meniscal implant designers and researchers.

Özet

Menisküs tamirinde giderek daha yoğun olarak kullanılan eriyebilir implantlar, hızlı ve kolay uygulanırlıkları ve nörovasküler komplikasyon riskini azaltmaları nedeniyle tercih edilirler. Bu yazıda, eriyebilir Biostinger tamir implantı ile menisküs tamirinden sonra devam eden menisküs yırtığı benzeri şikayetleri nedeniyle ikinci artroskopileri\r\nyapılan üç olgu sunuldu. Olguların her üçünde de menisküslerin iyileştiği, ancak tamir materyallerinin bir kısmının çözünmediği ve eklem içinde irritasyona yol açtığı görüldü. Çözünmemiş implantların çıkarılmasıyla semptomlar tamamen kayboldu. Eriyebilir menisküs implantları kullanılırken bu materyallerin uzun dönem etkileri gözönünde bulundurulmalı ve bu konuda yeni tasarım ve araştırmalar yapılmalıdır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294