Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Problems in the diagnosis of pediatric septic arthritis of the hip joint

AOTT 1999; 33: 40-42
Read: 137 Downloads: 117 Published: 19 April 2021
Abstract

Acute septic arthritis of the hip joint is an orthopaedic emergency that demands immediate recognition and effective treatment to maximize the changes of a satisfactory longterm outcome and to prevent growth anomalies and limitation of hip joint. Diagnosis may be difficult. The reasons of delay in the diagnosis of pediatric septic hips have been searched in this study. From 1986 until 1996, 21 children were operated in our department with acute septic arthritis of the hip joint. The right hip was involved in 14 patients and the left hip in 7 patients. The final results were classified clinically and anatomically. Based on the clinical grading, 11 (52%) patients had good and excellent results and 10 (48%) had fair and bad results. 10 (48% ) excellent and good, 11 (52%) fair and bad results were obtained according to roentgenographic changes. Delay in the diagnosis were observed in 7 (%70) patients among 10 clinically bad and fair results, in 8 patients (%72) among 11 anatomically bad and fair results. The reasons of delay in the diagnosis of septic arthritis of the hip joint were; referals from other hospitals, lack of suspicion in children with septicaemia whom were admitted in pediatric clinics, misdiagnosis as lots of conditions that can mimic septic arthritis and finally lack of experiences in this subject.

Özet

Kalça eklemi septik artriti hemen tanı konarak uygun tedavisi yapılması gereken Ortopedi nin acil konularından biridir. Erken tanı ve tedavi ile ileride gelişebilecek ve sakatlıklara yol açabilecek sekeller önlenebilir. Bu çalışmamızda erken tanı konmadaki güçlükler ve nedenleri araştırıldı. Kliniğimizde 1986 ile 1996 yılları arasında 21 çocuk kalça septik artiriti nedeni ile ameliyat edildi. 14 sağ, 7 sol kalça etkilenmişti. Hastalar ortalama 9.8 günde ameliyata alındı. Klinik kriterlere göre, 5 hastada mükemmel, 6 hastada iyi, 5 şer hastada orta ve kötü sonuç elde edildi. Anatomik olarak 10 hastada iyi ve mükemmel, 11 hastada ise orta ve kötü sonuç elde edildi. Hastaların sedimantasyon değerleri ortalama saatlik 67.5 mm (35-122) bulundu. 17 hastada lökosit 9.000 mm3 nin üzerinde bulundu. Tanıdaki gecikmelerde en önemli etkenlerin, başka hastanelerden olan sevkler, pediatri kliniklerinde sepsis nedeni ile izlenip eklem muayenesinin ihmal edilmesi, ayırıcı tanıda birçok hastalığın bulunması ve bunlar için yapılan gereksiz araştırmalar ve deneyim eksikliği olduğu saptanmıştır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294