Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Proksimal tibial osteotomi cerrahisinde turnike kullanımı sonrası gelişen rabdomiyoliz: Olgu sunumu ve literatu¨r taraması

AOTT 2015; 49: 338-341
DOI: 10.3944/AOTT.2015.13.0117
Read: 462 Downloads: 389 Published: 07 February 2020
Abstract

Havalı turnike kullanımı sonrası rabdomiyoliz gelişimi oldukça nadir göru¨len bir komplikasyondur. Bu çalışmada; proksimal tibia osteotomi cerrahisi sonrasında karşılaşılan olağan dışı bir turnike komplikasyonunu sunmayı amaçladık. Elli beş yaşındaki kadın hasta genu varum nedeniyle kliniğimizde ameliyat edildi. Ameliyat sonrası dönemde anu¨ri gelişti. Böbrek ve karaciğer fonksiyon test değerlerinde yu¨kselme gözlendi. Akut rabdomiyoliz tanısı konularak agresif tedavi başlandı.

Özet

Bu çalışmada; proksimal tibia osteotomi cerrahisi sonrasında karşılaşılan olağan dışı bir turnike komplikasyonunu sunmayı amaçladık. Elli beş yaşındaki kadın hasta genu varum nedeniyle kliniğimizde ameliyat edildi. Ameliyat sonrası dönemde anüri gelişti. Böbrek ve karaciğer fonksiyon test değerlerinde yükselme gözlendi. Akut rabdomiyoliz tanısı konularak agresif tedavi başlandı

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294