Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Proximal metatarsal osteotomy in treatment of hallux valgus

AOTT 1991; 25: 191-194
Read: 1008 Downloads: 514 Published: 21 April 2021
Abstract

Between the years 1987-1989, in Oepartment of Orthopaedics and Traumatology of SSK Istanbul Hospital sixteen feet of fiften patients with hallux valgus were treated by in addition to proximal osteotmy of first metatarsal, bunionectomy, lateral and adductor release of metatarsaphalangeal joint and capsuloraphy. There were five male and ten female patients and mean age was 31.06 years (range 15-43 years). Ten feet could be controlled again and mean follow up was 16.1 months. On evaluation of results, objective and subjective criteria of Glückert and et. al. (1984) were used. There were 7 excellent and 3 poor results. As a result, We think of, this operation can be performed to the patients under 40 years old, with no arthrosis of metatarsophalangeal joint and metatarsus primus varus angle more than 1 0°, but pain and joint stifness after operation should be also kept in view.

Özet

SSK İstanbul Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde 1987-1989 yılları arasında proksimal metatarsal osteotomiye ilave olarak bunionektomi. metatarsofalangeal eklem lateral ve adduktor gevşetmesi ve kapsülorafi yöntemi ile halluks valgus deformiteli 15 hastanın 16 ayağı cerrahi tedavi görmüştür. \nHastalarımızın 5 i erkek, 10 u kadın olup yaş ortalaması 36.06 (15-43) dır. Bu vakalardan kontrollan yapılabilen 10 ayak tekrar değerlendirmeye alınmış ortalama takip süremiz ise 16.1 ay olarak gerçekleşmiştir. Sonuçların değerlendirilmesinde Glückert ve ark. (1984)mn objektif ve subjektif kriterleri kullanılmış, 7 vakada çok iyi sonuç alınırken 3 vakada ise kötü sonuç elde edilmiştir. \nSonuç olarak biz bu operasyonun 40 yaş altı, metatarsofalangeal eklem artrozu bulunmayan ve metatarsus primus varus açısı 10° üstü olan hastalarda uygulanabileceğini fakat operasyon sonrası görülen ağrı ve hareket kısıtlılığında operasyonla ilgili olarak göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünmekteyiz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294