Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Reconstruction of the traumatic loss of the thumb using the great toe

AOTT 2000; 34: 419-421
Read: 896 Downloads: 562 Published: 19 April 2021
Abstract

Since the thumb serves 40-50% of all hand functions, its absence due to traumatic or congenital reasons requires reconstruction. The aim of reimplantation using microsurgery is to obtain functional adequacy, stability, sensitivity, mobility, and motor control. Despite various techniques of implantation, transport of the great toe to the thumb by microsurgery is the method of choice. A forty-one-year-old male patient with traumatic thumb amputation underwent microsurgical reconstruction using the distal portion of the great toe on the same side. The great toe was reduced in size before reconstruction and the remaining skin flap used to repair the toe defect. After a follow-up of three years, albeit quite limited innervation, the patient was satisfied with the sensitivity achieved and he was back to his previous employment.

Özet

El başparmağı normal el fonksiyonlarının yaklaşık %40-50’sini oluşturur ve yokluğu ciddi fonksiyonel yetersizliğe neden olduğundan rekonstrükte edilmesi gerekir. Mikrocerrahi tekniklerle başparmak veya diğer parmakların reimplantasyonunda fonksiyonel yeterlilik, stabilite, duyarlılık, mobilite ve motor kontrol hedeflenir. Mikrocerrahi yöntemle ayak başparmağının nakli günümüzde en seçkin yöntemdir. Kırk bir yaşındaki erkek hastada travmatik amputasyon sonucu kaybedilen başparmağı, aynı taraf ayak başparmağının distalini kullanarak mikrocerrahi teknikle rekonstrükte ettik. Başparmağı incelterek aldık; inceltme nedeniyle çıkan deri flebi ayak başparmağı güdüğünü kapatmada kullanıldı. Üç yıllık takip sonrasında çok iyi sayılamayacak innervasyona rağmen hasta klinik olarak parmağındaki histen memnundu ve eski işine geri dönmüştü.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294