Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Remodelation of the spinal column after burst fractures

AOTT 1993; 27: 276-279
Read: 582 Downloads: 436 Published: 20 April 2021
Abstract

Two cases of burst fractures of the upper lumber spine are reported. In both cases the narrowing of the spinal canal shown by CT scans was progressively relieved by remodelling. The need for operative decompression should be assessed clinically and not from CT scans only.

Özet

Üst lomber vertebrada burst kırığı olan iki olgu takdim edilmiştir. Her iki olguda da burst kırığı sonucunda spinal kanalda meydana gelen daralma bilgisayarlı tomografi ile belirlenmiş, ancak daha sonra olguların takiplerinde çektirilen bilgisayarlı tomografi görüntülerinde daralmanın remodelasyonla progressif olarak azaltılmış olduğu gözlemlenmiştir. Cerrahi dekompresyon endikasyonu koyarken yalnızca bilgisayarlı tomografi görüntüsüne baglı kalınmamalı, klinik parametreler de gözönüne alınmalıdır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294