Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Removal of the wadding from the wound in shotgunpellet injuries

AOTT 2002; 36: 236-241
Read: 528 Downloads: 693 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: Most of the gunshot injuries are caused by low-velocity bullets and shotgun pellets, resulting in mild soft tissue damage. They are sometimes associated with vascular involvement and fractures depending on the angle of entry. Bullets and especially pellets usually lodge in soft tissues. For those that are not easily detected, surgical exploration is not recommended unless they are of vital localizations. However, the removal of wadding, which may incite a local inflammatory response and harbor bacterial contaminants, is strongly recommended.\nMethods: Of forty-one patients with shotgun injuries, eight patients were found to bear waddings that required removal.\nResults: Waddings made of cork and plastic were removed from one and seven patients, respectively. In addition to patients’ histories and wound-related features, radiolucent plastic waddings were predicted by the presence of a cluster of pellets on radiographs. Fractures were encountered in the injured extremity in six patients. No infections developed related to the primary wound.\nConclusion: Although it is often difficult to locate a lodged wadding in the body, its removal is necessary because it can incite a local inflammatory response and harbor bacterial contaminants.

Özet

Amaç: Düşük hızlı mermilerin yol açtığı ateşli silah yaralanmalarında kavitasyon ve devitalizasyonun daha az olması nedeniyle, yumuşak doku yaralanması daha hafiftir. Damar yaralanması ve merminin giriş açısına bağlı olarak kırık oluşabilir. Mermiler ve saçma taneleri yumuşak doku içine gömülürler. Kolayca belirlenebilenler ve önemli yerleşim gösterenler dışında, yaradaki saçma ve mermi parçalarının çıkartılması önerilmez. Bununla birlikte, av tüfeği fişeğinin bir parçası olan, plastik veya mantardan yapılan tapanın enfeksiyon riski nedeniyle çıkarılması önerilmektedir.\nÇalışma planı: Av tüfeği yaralanması nedeniyle getirilen 41 hastanın sekizinde saptanan tapa çıkartıldı.\nSonuçlar: Bir hastadan mantar, yedi hastadan plastik tapa çıkartıldı. Öykü ve yaranın özelliklerine ek olarak, radyografilerde saçma tanelerinin kümelenmiş şekilde bulunması, radyolojik olarak görüntü vermeyen plastik tapaların dolaylı tanınma bulgusu olarak değerlendirildi. Altı hastada yaralanmanın olduğu ekstremitede kırık saptandı. Hastaların hiçbirinde başlangıç yarasına bağlı enfeksiyon gelişmedi.\nÇıkarımlar: Yerini saptamak bazen zor olmakla beraber, av tüfeği fişeğinin bir bölümünü oluşturan tapanın bakteriyel bulaşmaya/enfeksiyona zemin oluşturma riski nedeniyle çıkartılması gerekmektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294