Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Results of conservative treatment of femur diaphysis fractures in children

AOTT 1996; 30: 125-127
Read: 609 Downloads: 459 Published: 19 April 2021
Abstract

In this article, we have evaluated 69 fractures of 67 patients, who had been treated for in the FYrat University Medical Faculty, Orthopaedics and Traumatology Clinic. 44 (65.7%) of our patients were male and 23 (34.3%) of them were female. The average of patients age was 6.9 (between 1-14). The fracture was on the right side in 35 patients (52.2%), on the left side in 30 (44.8%) patients, diaphyseal fracture of femur and bilateral in 2 patients (3%). The average follow-up period was 23 months (between 5 and 51 months). Bryant traction was used for the patient group between 1-2 years. For the patients older than 2 years, Russell traction, 90¡ -90¡ skeletal traction and Bohler-Braun splint were used. A 1 1/2 hip spica cast was applied in the cases after an average traction period of 3 weeks. In 9 (13.4%) traction procedure was not applied but following the immediately closed reduction a 11/2 hip spica cast was made. The early complications were pintrack infection in 5 (8.8%) patients, 30 degrees of angulation in 7 (10.4%) patients, and limb shortening in 10 (15%) patients. After a long term follow-up our results were satisfactory. Nonunion, rotational deformity or joint stiffness was observed in none of our patients.

Özet

Femur diafiz kırığı nedeniyle Haziran 1988-Eylül 1993 yılları arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde tedavi edilen ve çağrımıza uyarak ge-len 67 hastanın 69 femur kırığı değerlendirildi. Hastalarımızın 44 ü (%65.7) erkek, 23 ü (%34.3) kız idi: En kü-çük yaş 1, en büyük yaş 14 olup ortalama yaş 6.9 idi. 35 (%52.2) hastada kırık sağ tarafta, 30 (%44.8) hasta-da sol tarafta, 2 (%3) hastada ise bilateral kırık mevcut idi. en kısa takip 5 ay, en uzun 51 ay, ortalama takip süresi 23 aydı. Konservatif tedavi yöntemi olarak 0-2 yaş grubunda Bryant traksiyonu, 2-14 yaş grubunda ise Flussel traksiyon, 90-90 iskelet traksiyonu ve Böhler-Braun atelinde iskelet traksiyonu uygulandı. Ortalama 3 haftalık traksiyondan sonra pelvipedal alçı yapıldı. Sadece 9 (% 13.4) hastaya kırıktan hemen sonra kapalı repozisyon ve pelvi-pedal alçı uygulandı. Erken dönemde komplikasyon olarak hastalarımızın 5 inde (%8.8) çivi yolu enfeksiyonu, 7 sinde (%10.4) 30 dereceye yakın acılanma, 10 unda (%15) 1-2.5 cm arasında değişen kı-salık görüldü. Uzun dönem takiplerinde bu deformitelerin tatminkar bir hal aldığı görüldü. Hastalarımızın hiçbirinde kaynamama, rotasyon deformitesi ve eklem sertliği gelişmedi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294