Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Results of modified McBride Operations

AOTT 1991; 25: 1-3
Read: 340 Downloads: 244 Published: 13 April 2020
Abstract

In this study 45 feet of 40 patients that were operated for hallux valgus between years 1980-1990 were evaluated. In the fallow up of patients the great toe movement, pain at rest and pain during walking, other subjective complaints of patient were taken as criter. Preoperative and postoperative radiographs of these patients were compaired, first metatarsophalangial joint angle and the angle between first and second metatars were considered as basic criter. Firsth metatarsophalangial joint engle is greater than 15 degrees in all patients that came controle but the patients that were operated improved and the clinic results of the operations was found to be quite successful.

Özet

1980-1990 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği ne başvuran hallux valgus tanısıyla modifiye Mc Bride ameliyatı uygulanan 40 hastanın 45 ayağı incelendi. Hastaların takiplerinde başparmak hareketi, ağrı, uzun yol yürümekle ağrı, diğer subjektif şikayetler göz önünde bulunduruldu. Preoperatif ve postoperatif radyografileri çekildi, radyolojik olarak 1-11. metatarslar arasındaki açı ve 1. matatarsofalangial eklem açısı temel ölçü olarak kabul edildi. Kontrole gelen hastaların 1. metatarsofalangial eklem açısı tümünde 15’nin üzerinde tesbit edilmesine karşın hastaların ameliyattan klinik fayda gördüğü izlendi. Operasyonun hastayı fazla etkilemeden, çabuk mobilizasyon sağlanması, ayakta ağrının giderilmesi yönlerinden yararlı olduğu kanaatine varıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294