Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
Abstract

Objectives: We evaluated surgical methods and results in patients who were treated by various internal fixation and arthroplastic methods for impending or pathological fractures around the hip joint due to symptomatic bone metastasis.\nMethods: The study included 34 patients (36 hips) who were treated with surgical therapy for metastatic hip pathologies. Twenty-one patients were males, and 13 patients were females. Their mean age was 53.2 years (range 18 to 80 years). Most of the lesions were metastases of breast or kidney carcinomas. Apart from some exceptions, subtrochanteric lesions were fixed by second generation, statically locked intramedullary rods; other lesions were reconstructed by endoprosthetic replacement.\nResults: Postoperatively, alleviation of pain and improvement in ambulation levels were achieved in all patients. No perioperative mortality and implant failure were encountered. Complications included deep venous thrombosis (n=2) and superficial infection (n=2) and were treated with appropriate medical treatment.\nConclusion: Although the operative interventions to reconstruct metastatic lesions around the hip will not contribute directly to the patients’ survival, they may decrease their pain, improve both their ambulation and quality of life.

Özet

Amaç: Kliniğimizde kalça çevresi kemik metastazlarına bağlı kırık tehdidi veya patolojik kırık olan hastaların, çeşitli internal fiksasyon ve artroplasti yöntemleriyle yapılan cerrahi tedavileri ve tedavi sonuçları değerlendirildi.\nÇalışma planı: Kalça bölgesinde metastatik patolojiye bağlı kırık tehdidi veya patolojik kırık nedeniyle cerrahi olarak tedavi edilen 34 hastanın (36 kalça) raporları retrospektif olarak incelendi. Hasta grubunun (21 kadın, 13 erkek) yaş ortalaması 53.2 (dağılım 18-80) idi. Tanıların büyük çoğunluğunu meme karsinomu ve renal karsinom metastazları oluşturuyordu. İstisnalar dışında, subtrokanterik bölge yerleşimli lezyonlar ikinci kuşak statik kilitli intramedüller çivileme, diğer hastalar çeşitli formlarda endoprostetik rekonstrüksiyonlar ile tedavi edildi.\nSonuçlar: Tüm hastalarda ameliyat öncesine göre ağrı tedavisi ve ambulasyon seviyesi parametrelerinde çeşitli oranlarda düzelme sağlandı. Perioperatif mortalite ve mekanik implant komplikasyonuna rastlanmadı. Dört hastada ortaya çıkan derin ven trombozu veya yüzeyel enfeksiyon tarzındaki komplikasyonlar medikal tedavi ile geriledi.\nÇıkarımlar: Metastatik femur lezyonu ile başvuran hastalarda yapılacak cerrahi tedaviler bu hastaların sağkalımlarını artırmasa da, hastanın ağrısını azaltacak, ambulasyon yeteneğini artıracak, dolayısıyla kısıtlı sağkalım süresi dahilinde hayat kalitesini yükseltecektir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294