Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Results of the surgical treatment of acetabular fractures

AOTT 1997; 31: 83-89
Read: 502 Downloads: 377 Published: 19 April 2021
Abstract

At this presented study, between 1987-1993, clinical and radiographic results of 18 patients with displaced acetabular fractures, that had been treated operatively in our department were reviewed. The results were evaluated in 17 patients (excluding an immediate death); according to the quality of the reduction and, Matta s clinical and radiographic criteria. Perfect and good results were obtained clinically in 11 patients (64.7%), and radiographically in 12 hips (70.5) at the average 33 months follow-up period. In 9 patients, that were further followed-up for two more years (average length were 55 months), 6 improved clinically but 2 showed radiographic regression. The overall results were 74.9% (12 patients) and 62.5% (10 hips). Complications were superficial infection, deep infection and late death, malign hyperthermia and death, avascular necrosis of the femoral head, acetabular collapse, K-wire migration, vertical displacement of the hemipelvis, heterotopic ossification, and iatrogenic nerve lesion. In spite of the severity of the peri and postoperative complications, a relatively good rate of satisfactory clinical long-term results indicates that surgical intervention should be applied in selected cases.

Özet

Bölümümüzde, 1987-1993 yılları arasında cerrahi yöntemlerle tedavi edilen, 18 deplase asetabulum kırığının, klinik ve radyolojik sonuçları incelendi. Sonuçların değerlendirmesinde redaksiyonun kalitesi; Mat-ta nın klinik ve radyolojik parametreleri kullanıldı. Erken bir postoperatif ölüm dışında kalan 17 olguda ortalama 33 aylık bir takip sonrası klinik sonuçlar 11 olguda (%64.7) ve radyolojik sonuçlar 12 kalçada (%70.5) çok iyi ve iyi bulundu. Bu gruptaki, fazladan iki yıl daha takip edilebilen (ortalama 55 ay) 9 olgunun son değerlendirmelerinde 6 olguda klinik olarak iyileşme; iki olguda ise radyolojik olarak kötüye gitme görüldü. Nihai sonuç genelde klinik olarak 12 olguda (%74.9) ve radyolojik olarak 10 kalçada (%62.5) dır. Komplikasyon olarak yüzeyel enfeksiyon, derin enfeksiyon ve buna bağlı geç ölüm, malign hipertermi nedenli ölüm, asetabuler kollaps, femur başı aseptik nekrozu, K-teli migrasyonu, hemipelvisin vertikal deplasmanı, heterotopik ossifikasyon, iatrojenik sinir lezyonu görüldü. Bu çalışma ile asetabulum kırığı olan olgularda, görülen komplikasyonların ciddiyetine karşın, uzun süreli izlemde klinik sonuçlardaki nisbeten yüksek başarı düzeyi nedeniyle rekonstrüktif cerrahi girişimlerin seçilmiş olgularda uygulanmasının daha iyi olacağı sonucuna varılmıştır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294