Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Sarcomas of the hand

AOTT 2007; 41: 286-290
Read: 741 Downloads: 512 Published: 14 April 2021
Abstract

Objectives: The hand is a very rare localization for sarcomas. We evaluated patients who underwent surgical treatment for sarcoma of the hand.\r\nMethods: Between 1990 and 2006, eight patients (5 males, 3 females; mean age 39.6 years; range 26 to 67 years) with hand sarcoma received treatment at two centers. The lesions arose from soft tissue in five cases, and from bone in three cases. Localizations were fingers (n=3), carpal region (n=2), and the wrist (n=3). Radiologic assessments included plain radiographs, magnetic resonance imaging, and scintigraphy in all the patients, with addition of computed tomography for bone tumors. All the patients underwent biopsies for precise diagnosis. Staging was made according to the Enneking classification. Tumors involving the fingers were treated with digital amputation, while the rest were treated with wide resection. The mean follow-up was 48 months (range 6 to 123 months).\r\nResults: Mortality occurred in two patients due to multiple metastases, who had synovial sarcoma in the carpal region and clear cell sarcoma in the wrist, respectively. Both patients had stage III disease on presentation. Of three patients with tumors localized in the fingers, two had stage IA, and one had stage IB disease. Apart from clear cell sarcoma, diagnoses of other wrist tumors were stage IIB epithelioid sarcoma and malignant fibrous histiocytoma. Of six patients who were alive, hand functions were sufficient in four, fair in one, and poor in one. None of the patients developed local recurrences.\r\nConclusion: Due to rarity of malignant hand tumors, diagnosis and treatment require considerable attention. It was observed that patients maintained a good psychological status by avoiding complete amputation of the hand and performing an appropriate wide resection with reconstruction.

Özet

Amaç: El yerleşimli sarkom çok nadirdir. Bu çalışmada el sarkomu nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan olgular değerlendirildi.\r\nÇalışma planı: 1990-2006 yılları arasında, iki merkezde sekiz hasta (5 erkek, 3 kadın; ort. yaş 39.6; dağılım 26-67) malign el tümörü nedeniyle tedavi edildi. Tümörler beş olguda yumuşak doku, üç olguda kemik kökenliydi. Lezyonlar üç hastada parmak, ikisinde karpal bölge, üçünde ise el bileği yerleşimliydi. Tüm hastalar düz grafi, manyetik rezonans görüntüleme ve sintigrafiyle, ayrıca kemik kökenli tümörü olanlar bilgisayarlı tomografiyle değerlendirildi. Kesin tanı için tüm olgulara biyopsi uygulandı. Evreleme Enneking sınıflamasına göre yapıldı. Parmak yerleşimli tümörlerde parmak amputasyonu, karpal kısım ve el bileği yerleşimli tümörlerde geniş rezeksiyon uygulandı. Ortalama takip süresi 48 ay (dağılım 6-123 ay) idi.\r\nSonuçlar: Karpal bölge yerleşimli sinovyal sarkom ve el bileği yerleşimli berrak hücreli sarkom olan iki hasta metastazlar nedeniyle kaybedildi. Her iki hasta da başvuru anında evre III idi. Parmak yerleşimli tümör nedeniyle parmak amputasyonu yapılan üç olgunun ikisi evre IA, biri ise evre IB idi. El bileğindeki diğer tümörlerin tanısı epitelioid sarkom ve malign fibröz histiyositomdu; her ikisinin de evresi IIB idi. Hayatta olan altı hastanın dördünde el fonksiyonları çok iyiydi; bir hastada günlük işlerini görebilecek düzeyde, diğer hastada yetersiz el fonksiyonu vardı. Hiçbir hastada lokal nüks saptanmadı.\r\nÇıkarımlar: El tümörlerinin çok azının malign olması tanı ve tedavide dikkatli olunmasını gerektirir. Tam el amputasyonundan kaçınılarak geniş rezeksiyon ve uygun şekilde rekonstrüksiyon yoluyla elin korunduğu hastaların psikolojisinin daha iyi olduğu gözlenmiştir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294