Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

SauvéKapandji and reverse SauvéKapandji procedures for treating chronic longitudinal radioulnar dissociation with capitellum fracture

AOTT 2014; 48: 593-597
DOI: 10.3944/AOTT.2014.3121
Read: 625 Downloads: 431 Published: 07 February 2020
Abstract

 

 

Almost all reported cases of longitudinal radioulnar dissociation have involved fracture of the radial head, rupture of the interosseous membrane, and disruption of the distal radioulnar joint, although unusual patterns of Essex-Lopresti injury have also been described. To our knowledge, this is the first report of a chronic Essex-Lopresti variant including fracture of the capitellum. A displaced capitellum fracture must alert to the possibility of longitudinal radioulnar dissociation, even without concomitant radial head fracture or symptoms at the forearm and ulnar wrist. Successful mid-term results can be achieved by treating malunion of humeral condyle and proximal migration of the radius with simultaneous Sauvé-Kapandji procedure at the wrist and reverse Sauvé-Kapandji at the elbow.

 

Özet

 

Essex-Lopresti lezyonlarının nadir görülen bazı atipik formları tanımlanmış olsa da, literatürde bildirilen longitudinal radioulnar instabilite olgularında genellikle radius başı kırığı ve proksimal ve distal radioulnar eklemlerde yaralanma söz konusudur. Bu çalışmada kapitellum kırığı ile birlikte Essex-Lopresti lezyonu olan bir hastayı bildiriyoruz. Olgumuzda el bileğinde Sauvé-Kapandji ve dirsekte ters Sauvé-Kapandji tekniklerinin kombine olarak uygulanması ile orta vadede başarılı sonuçlar alınmıştır. El bileği ve önkol yakınması olmasa bile deplase kapitellum kırıklı hastalarda longitudinal radioulnar instabilite akla getirilmelidir.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294