Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Searching of developmental dysplasia of hip in Antalya and surrounding

AOTT 1999; 33: 105-109
Read: 594 Downloads: 437 Published: 19 April 2021
Abstract

Between October 1995- September 1998, 894 hips of 447 babies were examined clinically and by ultrasound for developmental dysplasia of the hip (DDH). All hip abnormalities and risk factors were recorded. Morphologic hip examination was performed according to the method of Graf and stability , if necessary , was assessed according to the method of Harcke et al.Of the 447 babies, 290 ( 64.9 %) were screened within neonatal period whereas, 157 (35.1 %) babies were examined after 1st. month at first. 118 ( 25 % ) babies had an identifiable risk factor when examined.The prevalence of sonographic abnormalities on 290 neonates was 1.7 %, on 118 babies with a \"high risk \" factor was 20.3 % and 329 babies with no clinical abnormality of the hips and no a \" high risk \" factor was 1.2 % .We concluded that , in Antalya, selective screening with ultrasonography is more effective than screening of all newborns. To reduce the number of unnecessary control and to facilitate assessment , we propose the screening of hips on the presence of a predetermined risk category for DDH.

Özet

Ekim 1995 -Eylül 1998 tarihleri arasında, 447 bebeğin 894 kalçası gelişimsel kalça displazisi(DDH) yönünden klinik olarak ve ultrasonografi ile muayene edildi. Bütün kalça anomalileri ve risk faktörleri kaydedildi. Morfolojik kalça muayenesi Grafik’in metoduna göre yapıldı ve stabilite (gerekli görüldüğü zaman) Harcke ve arkadaşlarının metoduna göre ölçüldü. 447 bebeğin 290 ı (64.9 %) ilk defa yenidoğan evresinde görülürken, 157 (% 35.1) bebeğin ilk muayeneleri 1. ayda yapıldı. 118 (% 25) bebekle muayene sırasında tanımlanabilir risk faktörü vardı. 290 yeni doğanın sonografik anomalite prevalansı %1.7, yüksek risk faktörlü 118 bebekte % 20.3 ve klinik anomalisi olmayan ve yüksek risk faktörü olmayan 329 bebeğin %1.2 idi. Biz Antalyada, sonografi ile seçici taramanın tüm yenidoğanların taranmasından daha verimli olduğunu belirledik. Gereksiz kontrol sayısını azaltmak ve uygulamaları kolaylaştırmak için, bizim önerimiz DDH için önbelirleyici risk kategorilerinin varlığında kalça taramasının yapılması yönündedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294