Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Solitary osteochondroma of the elbow causing ulnar nerve compression: a case report

AOTT 2004; 38: 291-294
Read: 884 Downloads: 969 Published: 08 March 2020
Abstract

We report ulnar nerve compression caused by solitary osteochondroma of the right elbow in a 34-year-old man. Two osteochondromas were detected originating from the olecranon and medial humeral epicondyle, respectively. The patient had severely restricted elbow motion, pain, and hypoesthesia of the forth and fifth fingers. The lesions were surgically removed, together with subcutaneous anterior transposition of the ulnar nerve. At the end of the postoperative eight months, complaints of the patient disappeared except for slight hypoesthesia in the fingers. Literature search revealed only a single case of solitary osteochondroma associated with peripheral nerve compression.

Özet

Otuz dört yaşındaki erkek hastada sağ dirsek yerleşimli soliter osteokondroma bağlı ulnar sinir basısı saptandı. Olekranon medialinden ve humerus medial epikondilinden kaynaklanan iki adet osteokondrom, dirsek hareketlerini ileri derecede kısıtlamakta ve ağrıya yol açmaktaydı. Hastanın dördüncü ve beşinci parmaklarında hipoestezi vardı. Lezyon cerrahi olarak eksize edildi ve ulnar sinirin anteriora subkutan transferi yapıldı. Ameliyat sonrası sekizinci aydaki kontrolde, hastanın parmaklarındaki uyuşukluk dışında semptomların düzeldiği görüldü. Literatür araştırmamızda, soliter osteokondroma bağlı periferik sinir basısı bildirilen sadece bir olguya rastlandı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294