Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Subcoracoid dislocation of the acromioclavicular joint

AOTT 2011; 45: 463-465
DOI: 10.3944/AOTT.2011.2392
Read: 258 Downloads: 220 Published: 07 February 2020
Abstract

Subcoracoid acromioclavicular dislocations are rarely seen injuries of the shoulder. We present a patient with multiple injuries and a subcoracoid acromioclavicular dislocation resulting from a falling injury. Physical examination revealed painful mechanical block at 90 degrees of abduction and swelling in the acromioclavicular region. Diagnosis was made with direct radiographs and computerized tomography. Treatment consisted of distal clavicular resection and coracoclavicular reconstruction with the transfer of the coracoacromial ligament over the clavicle. The patient had a pain-free shoulder after two years and was capable of performing daily activities despite the presence of coracoclavicular ossification.

Özet

Subkorakoid akromiyoklaviküler çıkıklar oldukça nadir ve omuz bölgesinde görülen bir yaralanma tipidir. Çalışmamızda, yüksekten düşme sonucu çoklu yaralanmaların eşlik ettiği subkorakoid çıkıklı bir olgu sunulmaktadır. Hastanın fizik muayenesinde 90º abdüksiyonda ağrılı mekanik blok ve akromiyoklaviküler bölgede şişlik mevcuttu. Radyografiler ve bilgisayarlı tomografi ile kesin tanı konuldu. Distal klavikula rezeksiyonunu takiben korakoakromiyal bağ klavikula üzerine transfer edildi. İki yıllık takip sonucunda, korakoklaviküler kemikleşme gelişimine rağmen hastanın ağrısız ve günlük aktivitelerini tam olarak yerine getirebildiği görüldü.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294