Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Successful results of total femoral resection and prosthetic replacement in two patients

AOTT 2004; 38: 79-84
Read: 703 Downloads: 858 Published: 08 March 2020
Abstract

Resection of the whole femur, together with endoprosthetic replacement is a major limb-salvaging procedure. We performed total femoral resection and endoprosthetic replacement with TMTS (Turkish Musculoskeletal Tumor Society) prosthesis in two young (20 years old) male patients with stage-IIB osteosarcoma. Postoperative complications were only temporary sciatic nerve neuropraxia and minor skin necrosis around the surgical wound. After a four-staged individualized rehabilitation program, both patients were able to walk without any support or limitation. At the end of a follow-up period of 22 and 26 months, both patients achieved a nearly full range of motion of the knee and the hip, with Enneking functional scores being excellent. Endoprosthetic total femoral reconstruction results in satisfactory oncologic and functional outcome in selected patients.

Özet

Femurun tümünün rezeke edilmesi ve oluşan defektin endoprostetik replasmanı, önemli bir ekstremite kurtarıcı prosedürdür. Evre IIB osteosarkom tanısıyla, 20 yaşındaki iki erkek hastada total femur rezeksiyonu ve TMTS (Turkish Musculoskeletal Tumor Society) protezi ile replasman uygulandı. Ameliyat sonrası dönemde geçici siyatik sinir nöropraksisi ve hafif yara komplikasyonu dışında bir sorunla karşılaşılmadı. Dört aşamalı rehabilitasyon programı uygulanan hastalar desteksiz ve sınırlama olmadan yürüyebiliyorlardı. İzlem süreleri 22 ve 26 ay olan hastalarda kalça ve dizde tama yakın hareket genişliğine ulaşıldı ve Enneking fonksiyonel skorları mükemmel bulundu. Endoprostetik total femoral rekonstrüksiyon, dikkatli seçilmiş hastalarda, rekonstrüktif prosedürlere bağlı kalınarak uygulandığında tatminkar fonksiyonel sonuçlar sağlamaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294