Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Suction drainage influence on knee effusion following partial meniscectomy with partial fat pad or synovium resection

AOTT 2011; 45: 221-224
DOI: 10.3944/AOTT.2011.2545
Read: 495 Downloads: 403 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of our study was to examine the effect of suction drains on knee after arthroscopic partial meniscectomy with partial fat pad removal or synovectomy. \r\nMethods: We performed arthroscopic partial meniscectomy for posterior tears of the medial meniscus and partial fat pad or synovium shaving in 72 patients. Following surgery, a suction drain was not used in 40 patients (Group A) and used in 32 (Group B). Both groups were similar in terms of age, gender, and total operation time. The patients were evaluated at 1, 2, and 4 weeks postoperatively for the presence of a knee effusion. \r\nResults: No significant difference was observed in the grade of effusion and the average percent change in the effusion grade between Groups A and B at 1, 2, and 4 weeks postoperatively. \r\nConclusion: Use of a suction drain did not influence the postoperative effusion or the clinical course of the effusion after arthroscopic partial meniscectomy with partial fat pad removal or synovectomy.

Özet

Amaç: Çalışmamızın amacı, parsiyel yağ yastığı eksizyonu veya sinovektomi ile birlike yapılan artroskopik parsiyel menisektomi cerrahisi sonrası dren kullanımının diz efüzyonuna etkisini incelemekti. \r\nÇalışma planı: Medial menisküs yırtığı olan 72 hastaya artroskopik parsiyel menisektomi ve parsiyel yağ yastığı eksizyonu ya da parsiyel sinovektomi yapıldı. Cerrahi sonrası dren kullanılmayan 40 hasta Grup A, kullanılan 32 hasta ise Grup B olarak sınıflandırıldı. Yaş, cinsiyet ve toplam cerrahi süresi bakımından gruplar benzerdi. Diz efüzyonunu saptamak amacıyla hastalar ameliyat sonrası 1., 2. ve 4. haftalarda değerlendirildiler. \r\nBulgular: Cerrahi sonrası 1., 2. ve 4. haftalarda Grup A ve B arasında efüzyon derecesi ve efüzyon derecesinde ortalama yüzde değişimi açısından anlamlı bir fark gözlenmedi. \r\nÇıkarımlar: Yağ yastığının kısmen eksize edildiği ya da sinovektomi yapılan artroskopik parsiyel menisektomi cerrahisi sonrası dren kullanımı ameliyat sonrası efüzyon veya efüzyonun klinik seyri açısından bir fark yaratmamaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294