Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Surgical management of orthopedic problems in adult patients with cerebral palsy

AOTT 2005; 39: 231-236
Read: 766 Downloads: 501 Published: 15 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated the results of surgical treatment for orthopedic problems in adult patients with cerebral palsy.\nMethods: Nine adult patients with cerebral palsy (4 females, 5 males; mean age 22 years; range 19 to 29 years) were managed surgically to lessen pain, correct deformities and contractures, and enhance their mobilization potential. Seven patients underwent bilateral multiple-level tendinous and/or musculotendinous release procedures involving the lower extremities, of whom two patients underwent additional triple arthrodesis, and one patient underwent extension osteotomy in the knee. One patient was treated with proximal femoral and distal tibial derotation osteotomies and bilateral hamstring release for knee flexion contractures. Finally, one patient was treated with posterior fusion with instrumentation for thoracolumbar scoliosis. Before surgery, four patients were community ambulators, and one patient could walk only with the aid of bilateral crutches. Four patients with total body involvement could not walk, but they could sit without support except for one patient with scoliosis. The mean follow-up was 25 months (range 8 to 49 months). \nResults: On final evaluations, eight patients could walk without support, and one patient who could not sit preoperatively managed to sit without support. Three patients developed bilateral, five patients developed unilateral superficial skin wounds at the back of the heels associated with cast/brace use, and deep wound infection was encountered in the patient with scoliosis. All the wounds healed with early debridements and antibiotic therapy, together with the modifications made in cast/brace applications, without the need for implant removal.\nConclusion: Surgical treatment of orthopedic problems in adult patients with cerebral palsy is of substantial importance in enhancing their sitting and walking capacities, and in restoring their community-based relations and activities.

Özet

Amaç: Beyin felçli erişkin hastalarda ortopedik sorunlar için uygulanan cerrahi tedavinin sonuçları değerlendirildi.\nÇalışma planı: Beyin felçli dokuz erişkin hastaya (4 kadın, 5 erkek; ort. yaş 22; dağılım 19-29) ağrıyı azaltmak, deformite ve kontraktürleri düzeltmek ve mobilizasyon potansiyellerini artırmak amacıyla cerrahi tedavi uygulandı. Yedi hastaya iki taraflı alt ekstremitelerine yönelik çok seviyeli tendinöz ve/veya muskülotendinöz gevşetme; ayrıca, bu hastaların ikisine ayağa yönelik üçlü artrodez, birine de diz ekstansiyon osteotomisi uygulandı. Bir hastaya proksimal femoral ve distal tibial derotasyon osteotomisi ile beraber dizlerdeki fleksiyon kontraktürüne yönelik iki taraflı hamstring gevşetme yapıldı. Bir hastaya ise torakolomber skolyoza yönelik posterior füzyon ve enstrümantasyon uygulandı. Tedavi öncesinde, dört hasta desteksiz, biri destekli olarak koltuk değneği yardımıyla yürüyebiliyordu. Tüm vücut tutulumu olan dört hasta hiç yürüyemiyor; ancak, skolyozu olan bir hasta dışında üçü desteksiz oturabiliyordu. Ortalama izlem süresi 25 ay (dağılım 8-49 ay) idi. \nSonuçlar: Son kontrolde, sekiz hasta desteksiz olarak yürüyebiliyordu; ameliyat öncesinde desteksiz oturamayan bir hasta ise tedavi sonrası desteksiz oturabilir duruma geldi. Ameliyat sonrasında, üç hastada iki taraflı, beşinde tek taraflı, alçı ve/veya cihaza bağlı olduğu düşünülen ve topuk posteriorunda oluşan yüzeyel cilt yaraları; posterior füzyon ve enstrümantasyon yapılan hastada ise derin doku enfeksiyonu gelişti. Erken dönemde yapılan debridmanlar ve uygulanan yoğun antibiyotik tedavisi ile bu yaralar implant çıkarılmasına gerek kalmadan iyileşti.\nÇıkarımlar: Beyin felçli erişkin hastalardaki ortopedik sorunlara yönelik cerrahi tedavi, bu hastaların oturma ve yürüme kapasitelerinin artırılarak topluma kazandırılmasında büyük önem taşımaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294