Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Surgical treatment in Freiberg disease

AOTT 1991; 25: 30-33
Keywords : Freiberg disease
Read: 947 Downloads: 604 Published: 13 April 2020
Abstract

There are seven differend treatment procedures in Freiberg disease until now. Two of these procedures are performed in 10 cases with Freiberg disease between 1985 to 1990 in Gülhane Military Medical Academy and Medical Faculty, the department of Orthopaedic Surgery and Traumatology 2 cases were female and 8 cases were male. Average age was 21. Median follow-up time was 9 months (4-32)

Özet

Freiberg hastalığında günümüze kadar tanımlanmış 7 ayrı cerrahi tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerden ikisi 1985-1990 yılları arasında GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında Freiberg tanısı olan 10 hastaya uygulandı. 2 olgu kadın, 8 olgu erkek olan hastalarımızın yaş ortalaması 21 idi. Hastalarımız 4 ay ile 32 ay arasında takip edilmiş olup ortalama takip süresi 9 aydır

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294