Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Surgical treatment of elbow fracturedislocations seen in children and adolescents

AOTT 2003; 37: 304-308
Read: 788 Downloads: 463 Published: 18 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated surgical indications and radiologic features of elbow fracture-dislocations in children and adolescents.\nMethods: Thirteen patients (12 boys, 1 girl; mean age 13 years; range 6 to 17 years) with elbow fracture-dislocations were treated surgically. Coexisting fractures included medial epicondyle fractures (n=5), medial and lateral epicondyle fractures (n=3), radial head and olecranon fractures (n=2), radial head and medial epicondyle fractures (n=1), lateral condyle fracture (n=1), and fracture of the coronoid process (n=1). Eleven dislocations were closed, two were open. Open reduction and Kirschner wire fixation were performed in all the patients. Posterior (n=6), medial (n=5), anteromedial, and lateral incisions were used. Active range of motion exercises were initiated following the removal of sutures. Above-elbow cast was applied for three weeks. The results were evaluated with use of the Mayo elbow performance score. The mean follow-up period was 38 months (range 7 to 58 months). \nResults: Ten patients had satisfactory (very good or good) results, while two patients with open dislocations and ipsilateral major injuries, and one patient who developed myositis ossificans postoperatively had unsatisfactory (moderate or bad) results. No postoperative nerve injuries were detected.\nConclusion: The surgical indications for fracture-dislocations of the elbow in children and adolescents are the presence of intraarticular loose bodies or instability after reduction. The presence of open dislocation or ipsilateral major injuries are associated with unsatisfactory results.

Özet

Amaç: Çocukluk ve adölesan döneminde karşılaşılan dirsek kırıklı çıkıklarında cerrahi tedavi endikasyonları ve radyolojik ölçütleri değerlendirildi.\nÇalışma planı: Çalışmaya dirsek kırıklı çıkığı olan ve cerrahi yöntemle tedavi edilen 13 hasta (12 erkek, 1 kız; ort. yaş 13; dağılım 6-17) alındı. Dirsek çıkıklarına, medial epikondil kırığı (n=5), medial ve lateral epikondil kırığı (n=3), radius başı kırığıyla birlikte olekranon kırığı (n=2), radius başı kırığıyla birlikte medial epikondil kırığı (n=1), lateral kondil kırığı (n=1) ve koronoid çıkıntı kırığı (n=1) eşlik etmekteydi. Çıkıkların 11’i kapalı, ikisi açıktı. Tüm hastalara açık redüksiyon ve Kirschner teli ile tespit yapıldı. Altı hastada posterior, beş hastada medial, bir hastada anteromedial, bir hastada lateral insizyon kullanıldı. Dikişler alındıktan sonra aktif harekete başlandı. Ameliyat sonrasında üç hafta süreyle alçı atel kullanıldı. Sonuçlar Mayo dirsek performans skorlama sistemine göre değerlendirildi. Ortalama izlem süresi 38 ay (dağılım 7-58 ay) idi. \nSonuçlar: On olguda yeterli (çok iyi ve iyi), açık çıkığı ve aynı tarafta önemli yaralanması olan iki olguda ve miyositis ossifikans gelişen bir olguda yetersiz (orta ve kötü) sonuç elde edildi. Hiçbir olguda ameliyat sonrası dönemde sinir hasarı görülmedi.\nÇıkarımlar: Çocukluk ve adölesan döneminde karşılaşılan dirsek kırıklı çıkıklarında cerrahi tedavi endikasyonları, redüksiyondan sonra eklem içi fragman olması ya da redüksiyon sonrası instabilitedir. Açık çıkık ya da aynı taraflı önemli travma olduğunda, sonuç kötü olmaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294