Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Surgical treatment of foot deformities in CharcotMarieTooth disease

AOTT 1985; 19: 376-382
Read: 814 Downloads: 565
Abstract
Out of 15 cases in which Charcot-Marie-Tooth disease was detected, a total of 19 operations were performed in 12 feet. Lambrinudi type of triple arthrodesis was performend an 15, achilloplasty on 8, and posterior capsulotomy on 2. The cases have been followed up for 4-20 years. Last controls could only be effected in 7 cases, while the others could not be followed. Good results were obtained in 5 and bad results in 2 cases.
Özet
Charcot-Marie-Tooth hastalığı saptanan 15 olgudan 12 sinde toplam 19 ayak operasyonu yapılmıştır. Bunların 15 ine Lambrinudi tipi tripl artrodez 8 ine Aşiloplasti ve 2 sine posterior kapsülotomi yapılmıştır. Olgular 4-20 yıl arasında izlenmiştir. Yedi olguda son kontroller yapılabilmiş, diğerleri izlenememiştir. Beş olguda başarılı, iki olguda başarısız sonuç elde edilmiştir.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294