Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Surgical treatment of meniscus lesions

AOTT 1992; 26: 168-170
Read: 677 Downloads: 472 Published: 20 April 2021
Abstract

61 cases with the diagnosis of meniscus lesions according to clinical, arthrographic and arthroscopic diagnostic techniques were operated during years 1985-1989 at S. B. Haseki Hospital Orthopaedics and Traumatology Clinic. There were 62 meniscus tears, 39 of which received total-and 23 partial meniscectomy. 33 cases came for reexamination after our invitation during the second half of 1991. 3 of these cases were excluded from the study group because of extra pathology other than menisci. Follow-up period had a minimum of 20 and a maximum of 74 months, with the mean being 45.3. The results of reevaluation after total meniscectomy were as follows: 1 very good, 8 good, 3 fair and 1 bad results. The results after partial meniscectomy were 7 very good, 8 good, 2 fair. Very good and good results were evaluated as succesfull where as fair and bad results were unsuccesfull. Success within the group which received total meniscectomy was 69.2% and with partial meniscectomy 88.2%. It was concluded that in order to decrease the possibility of joint instability and gonarthrosis partial meniscectomy was the method to be chosen when the indications were appropriate.

Özet

Sağlık Bakanlığı Haseki Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği nde 1985-1989 yılları arasında klinik, artrografik ve artroskopik muayene yöntemleri sonucunda meniskus Iezyonu öntanısı konulan 61 olgu opere edildi. Karşılaşılan 62 menisküs yırtığından 39 una total, 23 üne parsiyel menisektomi yapıldı. 1991 yılı ikinci yarısında çağımıza uyarak kontrole gelen 33 olgudan menisküs yırtığı dışında ek patoloji saptanmış olan 3 ü çalışma dışı bırakıldı. Takip süresi en az 20-, en çok 74- olmak üzere ortalama 45.3 ay idi. Kontrolde total menisektomi yapılmış hastaların 1 i çok iyi, 8 i iyi, 3 ü orta, 1 i kötü sonuçlu olarak değerlendirilirken parsiyel menisektomililerin 7 si çok iyi, 8 i iyi, 2 si orta sonuçlu olarak değerlendirildi. Çok iyi/iyi sonuçlar başarılı, orta/kötü sonuçlar başarısız olarak değerlendirildiğinde total menisektomi grubu için %69.2, parsiyel menisektomi grubu için %88.2 başarı oranı bulundu. Uygun endikasyon varlığında hastanın ilerdeki eklem instabilitesi ve gonartroz riskini azaltmak amacıyla parsiyel menisektominin tercih edilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294