Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Surgical treatment of neglected congenital dislocation of the hip in children

AOTT 1998; 32: 25-31
Read: 629 Downloads: 450 Published: 19 April 2021
Abstract

Between 1993 and 1996 a total of 89 hips in 76 patients were operated on for congenital dislocation A total of 40 hips in 36 patients were evaluated. Last follow-up examinations could be performed on 36 patients with 4 bilateral 21 left and 11 right hips. There were 29 female and 7 male patients. Patients age at the time of operation was an average of 46.7 months (range 24-96 mo). All the cases had fully dislocated hips without previous treatment. 40 hips undervent open reduction+proximal femoral osteotomy and shortening+Salter osteotomy. Average folow-up ranged 31 months. Pre-operatif acetabular index averaged 36.6¡ and was 18.2¡ at the last follow-up. Average collo-diaphyseal angle was 138¡ pre operatively and 113¡ post-operative and 124¡ at last follow-up. Center-edge angels could not be measured preoperatively but at last follow-up was 30.8¡. Average femoral shortening was 1.7 cm intraoperatively decreased to 1.2 cm at the last follow-up. 2 of the hips redislocated and 1 was subluxated. 2 patient had superficial, skin infection that resolved with antibiotics and wound dressings. Clinical evaluation revealed good results in 31 hips. Radiologic examination showed very good and good results in 30 hips. A total of 6 patients had avascular necrosis.

Özet

Kliniğimizde 1993-1996 yılları arasında 76 hastanın 89 kalçası çeşitli cerrahi metodarla tedavi edildi-ler. Bu hastalardan daha önce tedavi görmemiş, yaşı 24-96 ay (ort. 46.7) arası olanlar ve yeterli takibi bulunan 36 hastanın 40 kalçası çalışmaya dahil edildi. Kontrolleri yapılabilen 36 hastanın 4 ünde bilateral, 21 inde sol kalça, 11 inde ise sağ kalçada çıkık vardı. Olguların 29 u kız, 7 si erkek idi. Cerrahi tedavi olarak radikal redaksiyon (AR - VDO - Kısaltma + Salter) osteotomisi yapıldı. Hastalar ortalama 31 ay (6-45 ay) takip edildiler. Preoperatif asetabuler indeks ortalama 36,6° iken son kontrolde ortalama 18.2° olduğu görüldü. Kalçalardaki preoperatif baş-boyun açışı ortalama 138°, posioperatif 113°, son kontrollerde ise ortalama 124° bulundu. Olguların preoperatif CE açıları yüksek çıkık olması nedeniyle ölçülmedi. Son kontroldeki CE açışı ortalama 30,8° olarak ölçüldü. Operasyon sırasında yapılan ortalama 7.7 cm lik kısalığın son kontrolde ortalama 7,2 cm ye gerilediği görüldü. Kalçaların 2 sinde redislokasyon, l inde ise subluksasyon görüldü. İki vakamızda cilt enfeksiyonu gelişti. Uygun antibiyotik ve yara pansumanı ile enfeksiyon giderildi. Klinik olarak değerlendirildiğinde 31 (%77.5) olguda yeterli sonuç alınmıştır. Radyolojik olarak değerlendirmede ise 30 (%75) olguda mükemmel ve iyi sonuç alınmıştır. Toplam 6 (%15) olguda avasküler nekroz görüldü. Sonuç olarak ileri yaş gurubu DKÇ tedavisinde tek seansta açık redaksiyon, kapsülorafi, femoral kısaltma, derotasyon-varizasyon ve pelvik osteolomi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294