Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Synovial chondromatosis: a report of four cases with three diverse localizations

AOTT 2003; 37: 173-177
Read: 275 Downloads: 330 Published: 08 March 2020
Abstract

Four patients with three diverse localizations of synovial chondromatosis are presented. Three were men and one was a woman (mean age 32 years; range 21 to 55 years). The site of involvement was the shoulder joint in two patients, and the ankle and hip joints in the remaining two. Pain and restricted joint movement were common complaints. Other clinical complaints included locking, crepitus, loss of muscle strength, instability, and feeling of a mass lesion. Plain roentgenograms showed multiple radiopaque nodules/loose bodies, with the female patient additionally having osteoporosis and bone erosion. The patients underwent arthrotomy followed by synovectomy and the loose bodies were removed. Diagnoses were confirmed by histologic examination. All the patients became asymptomatic following surgical treatment and no evidence of recurrent disease was detected.

Özet

Bu çalışmada üç farklı eklemde yerleşim gösteren sinovyal kondromatozisli dört olgu sunuldu. Üçü erkek, biri kadın olan (ort yaş. 32; dağılım 21-55) olgularımızın ikisinde omuz, birinde ayak bileği, bir diğerinde kalça eklemi tutulumu saptandı. Ağrı ve hareket kısıtlılığı tüm olgularda ortak klinik şikayet idi. Diğer klinik şikayetler, tutulan ekleme göre değişmek üzere kilitlenme, krepitasyon, adale güç kaybı, instabilite ve kitle hissi olarak saptandı. Direkt radyolojik incelemede eklem içinde çok sayıda kalsifiye/radyopak cisimler; kalça eklemi tutulumlu kadın olguda ise serbest cisimlere ek olarak bölgesel osteoporoz ve destrüksiyon saptandı. Tüm olgularda (artroskopiyle başlanan olgu dahil) artrotomi sonrası sinoviyektomiyle beraber serbest cisimler çıkartıldı. Tanı histopatolojik incelemeyle doğrulandı. Olguların takiplerinde semptomların iyileştiği görüldü. Nüks oluşmadı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294