Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Synovial chondromatosis of the ankle joint and elbow in two cases

AOTT 2005; 39: 441-444
Read: 694 Downloads: 452 Published: 15 April 2021
Abstract

Two male patients, aged 44 and 88 years, presented with complaints of restricted joint movement, a growing swelling, and pain in the elbow and ankle joints, respectively. Radiographs showed cartilaginous nodules in the affected joints and minimal chondral damage. Magnetic resonance findings were consistent with synovial chondromatosis. Both patients underwent removal of loose bodies by open arthrotomy and partial synovectomy. Histopathologic examination confirmed the diagnosis. No recurrences were detected within a follow-up period of at least a year.

Özet

Yaşları 44 ve 88 olan iki erkek hasta, biri dirsek diğeri ayak bileğinde olmak üzere, eklem kısıtlılığı ve eklem bölgesinde giderek büyüyen şişlik, ağrı şikayetleriyle başvurdu. Radyografik incelemelerinde eklem içinde kalsifiye adacıklar ve hafif kondral hasar saptandı. Manyetik rezonans görüntüleme bulguları sinovyal kondromatozisle uyumlu bulunan olgulara, açık artrotomi ile serbest cisimlerin çıkarılması ve kısmi sinovyektomi uygulandı. Tanı histopatolojik olarak da doğrulandı. Her iki olgunun da en az bir yıl süreli izleminde nüks saptanmadı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294