Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Synovial cystic degeneration in a jumper s knee case Case report

AOTT 1994; 28: Supplement 315-318
Read: 645 Downloads: 401 Published: 20 April 2021
Abstract

Patellar ligament or quadriceps tendinitis, called Jumper s knee, is a lesion especially encountered in athletes involved in some type of repetitive activity such as jumping. Anatomical pathology reveals focal mucoid degeneration and microtearing at predisposed areas near the insertion of the quadriceps or patellar tendon. The process is usually unilateral and responsive to conservative treatment. A program of conservative treatment is effective in the earol stages of the disease but it fails in a high proportion of cases in the later stages. Surgeryis directed towards the tendon, rather than a bony procedure. In this paper, we reported a case of jumper s knee with a short review of contemporary literature.

Özet

Özellikle atletlerde rastlanan ekstensör mekanizma tendiniti \"Sıçrayıcı Dizi olarak anılır. Anatomopatolojik olarak patellar tendonun ve kuadriseps tendonunun patellaya yapışma yerinde mikroyırtıklar ve fokal mukoid dejenerasyon izlenir. Genellikle tek taraflıdır ve konservatif tedaviye cevap verir. Prognoz lezyonun devresine bağıldır. Erken devrelerde konservatif tedavi programı etkili iken, ileri devrelerde büyük oranda başarısız olur. Cerrahi işlemler kemik dokudan ziyade tendona yöneliktir. Bu çalışmada sinovyal kistik dejenerasyonun geliştiği tendinitli bir vaka literatür verileri ile birlikte sunulmuştur.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294