Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The 15 year long term evaluation of the surgical treatment for noninfected tibia pseudoarthrosis

AOTT 1988; 22: 169-170
Read: 899 Downloads: 577
Abstract
The 51 cases who have been treated, and long term followed because of non-infected tibia pseudoarthrosis at the Orthopaedics and Traaumatology Department, in Istanbul Medical Faculty between 1970 and 1985 are researched. The cases are evaluated according to the relation between the primary fracture type, primary selcted treatment, the incidence of pseudoarthrosis and the results of selected psedoarthrosis treatment. In our cases the incidence of oligo-trophic pseudoarthrosis have been seen high for the oblique fractures. This research have showed that for tibia pseudoarthrosis with careful evaluation and correct treatment, the success rate will be high.
Özet
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde 1970-1955 yılları arasında nonefekte tibia psödoartrozu nedeniyle tedavi edilip kontrolu sağlanabilen 51 vaka araştırılmıştır. Vakalar açısından primer kırık tipi, primer uygulanan tedavi ve oluşan psödoartroz tipleri ile uygulanan P tedavisiyle elde edilen sonuçlar arasındaki ilişkiler değerlendirildi. Serimizde oblik kırık-oligotrofik PA ilişkisine en sık rastlandığı görüldü. Tibia psödoartrozlarında uygun değerlendirme ve doğru bir tedavi ile başarı şansının yüksek olduğu görüşüne varıldı.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294