Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The anatomical reconstruction of medial restrains in the chronic dislocation of patella

AOTT 1995; 29: Supplement 436-439
Read: 559 Downloads: 413 Published: 20 April 2021
Abstract

The chronic or permanent dislocation of patella is a different entity from a congenital dislocation. Because of secondary pathological changes, both proximal and distal realignment should be carefuffy applied in reconstruction procedure. The recent clinical and Iaboratory studies have supported a functional reconstruction of medial retinaculum rather than a simple Iongitudinal plication. The purpose of this paper is to introduce a new surgical technique which we developed to reconstruct the structures of medial retinaculum more anatomically and more functionally in a case of bilateral chronic dislocation of the patella.

Özet

Patellanın kronik veya kalıcı çıkığı doğumsal çıkıktan ayrı bir durumdur. Sekonder patolojik değişiklikler nedeniyle proksimal ve distal realignment dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Yakın zamanda yapılan klinik ve Iaboratuar çalışmaları medial retinakulumun basit Iongitudinal plikasyonundan çok fonksiyonel rekonstrüksiyonunu desteklemektedir. Bu yazının amacı bilateral kronik patella çıkığı olgusunda tarafımızdan geliştirilen ve medial retinakuler yapılan daha fonksiyonel ve anatomik olarak rekonstrükte etmeyi amaçlayan yeni cerrahi tekniği tanıtmaktır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294