Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The detrimental effects of different knee pathologies on the joint cartilage

AOTT 1996; 30: 373-376
Read: 682 Downloads: 453 Published: 19 April 2021
Abstract

The adult joint cartilage has limited regeneration capacity. The balance between synthesis and degradation can be determined by the measurement of matrix proteins in the synovial fluids. In this study, the detrimental effects of different knee pathologies were investigated by measuring the proteoglycans degradation products in synovial fluids. Eighty six patients with unilateral knee pathologies were included in the study and classified as follow; meniscal lesion (Group I, n=36), chronic ACL and meniscal lesion (Goup II, n=15), isolated subacute chronic ACL lesion (group III, n=8), patellar pain (Group IV, n=14), gonarthrosis (Group V, n=13), normal control (NC, n=9). The level of proteoglycan degradation products in pathological knees was significantly higher than those in the normal knees. Group II had statistically significantly higher values than group I (p<0.05). These data show that the cartilage matrix turnover is strongly effected by the internal derangement of the knee joint. Long-term monitorization is needed to clarify whether the imbalance of cartilage matrix turnover can eventually cause the osteoarthritis.

Özet

Erişkin eklem kıkırdağı sınırlı onarılma yeteneğine sahiptir. Yapım ve yıkımdaki denge matriks proteinlerinin eklem sıvısından ölçümleriyle ortaya konabilmektedir. Bu çalışmada oldukça sık karşılaşılan değişik diz eklemi patolojilerinin eklem kıkırdağı üzerine olan yıkıcı etkileri eklem sıvısından proteoglikan yıkılım ürünleri ölçülerek araştırıldı. Menisküs lezyonlu 36 olgu (Grup l), kronik ön çapraz bağ-menisküs lezyonu gösteren 15 olgu (Grup II), izole subakut-kronik ön çapraz bağ lezyonlu 8 olgu (Grup III), patellar ağrılı 14 olgu (Grup IV), gonartrozlu 13 olgunun (Grup V) 86 patolojik dizi çalışma kapsamına alındı. Aynı olguların 9 kontralateral normal dizi Kontrol (NK) olarak kullanıldı. Tüm patolojik olgu gruplarında yıkılım ürunlerinin düzeyi NK den anlamlı olarak yüksek bulundu. Ön çapraz bağ-menisküs grubunun değerleri izole menisküs grubundan anlamlı olarak yüksekti. Bu erken bulgular eklem için patolojilerden eklem kıkırdak turnoverinin önemli ölçüde etkilendiğini ortaya koymaktadır. Kıkırdak yapım ve yıkılımındaki bu dengesizliğin osteortroza neden olup olmayacağını ortaya koymak için uzun süreli monitorizasyona gereksinim vardır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294