Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The development of jointcartlage in acetabular part formed with periosteal autografts with Chiari s pelvic osteotomy

AOTT 1994; 28: 127-130
Read: 417 Downloads: 345 Published: 20 April 2021
Abstract

In our study, we examined the development of joint-cartifage (in the upper fragment of the acetabufum) macroscopically and histologically by using of the choridrogenic potientiaf of the free periosteal grafts that we had transtered from the frontaf part of the same rabbit s body to the superior acetabufar dome formed with Chiari s pelvic osteotomy. We carried out this procedure on 20 rabbits. We performed Chiari s pelvic osteotomy and transplanted periosteal graft from the frontal part of 10 rabbits, and just performed Chiari s pelvic osteotomy on 10 of the rabbits as a controf group. The hip of the rabbits, that were under control for 12 weeks, were operated and the upper acetabulum was examined histologically and macroscopically. At the end of our study, we found the development of hyalin cartifage in the main group that we had performed Chiari s pelvic osteotomy and transferred-periosteal graft and couldn t find out on the control group.

Özet

Çalışmamızda, Chiari pelvik osteotomisiyle oluşturulan asetabulum tavanına, aynı tavşanın .rontaf böfgesinden transfer ettiğimiz serbest periost greftlerinin kondrojenik potansiyelinden faydalanılarak, çatıda eklem kıkırdağının gelişimini makro.skobik ve mikroskobik olarak incelendi. Bu çalışmayı 20 tavşan üzerinde yaptık. Tavşanlardan 10 una chiari osteotomisi ve frontal böfgeden alınan periostaf greft transpfantasyonu yaparken kontrof grubu ofarak değerlendirdiğimiz diğer 10 una ise, sadece Chiari pelvik osteotomisi yaptık. 12 hafta süreyle takip edilen tavşanların kalçaları açılarak, bölge makroskobik ve mikroskobik incelemeye alındı. Çalışmamız sonunda Chiari pelvik ve periostaf transfer uyguladığımız asıl hyalin kıkırdak gelişimi gözlenirken, diğer kontrol grubunda gözlenmedi. Chiari pelvik osteotomisine eklenecek olan serbest periostaf greftlerin, Chiari pelvik.osteotomisinden sonra meydana gelen osteoartrit sorununa çözüm olabileceğini çalışmalarımız sonunda gördük.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294