Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The effect of expansive opendoor laminoplasty on spinal canal diameter: an experimental study on rabbits

AOTT 2013; 47: 118-121
DOI: 10.3944/AOTT.2013.2862
Read: 668 Downloads: 552 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this experimental study was to evaluate the effect of expansive open-door laminoplasty with simple suture fixation on spinal canal diameter in a rabbit model.\r\nMethods: Twenty white New Zealand rabbits were operated on with C4-C7 Hirabayashi open-door laminoplasty. The spinal canal diameter was evaluated radiologically on preoperative day 1 and postoperative days 1 and 42. \r\nResults: The mean spinal canal diameter was 6.42 mm preoperatively, 8.04 mm on postoperative day 1 and 8.02 mm at day 42. There was a significant difference between the mean preoperative and postoperative day 1 spinal canal diameter (p<0.001). There was no significant difference between the mean spinal canal diameter at postoperative day 1 and 42 (p>0.05). \r\nConclusion: Our results suggest that the open-door laminoplasty with simple suture fixation is an effective method to expand the spinal canal diameter. No recurrent narrowing is expected in short term.

Özet

Amaç: Tavşanlar üzerinde yapılan bu deneysel çalışmada düğüm ile tespit edilen açık-kapı laminoplasti ameliyatının spinal kanal çapına aneliyat sonrası erken dönemdeki etkisinin incelenmesi amaçlandı.\r\nÇalışma planı: Çalışmaya alınan 20 beyaz Yeni Zelanda tavşanına C4 ile C7 arası seviyelere Hirabayashi açık-kapı laminoplasti uygulandı. Kobayların spinal kanal çapı operasyon öncesi 1. günde ve operasyon sonrası 1. ve 42. günlerde radyolojik olarak değerlendirildi.\r\nBulgular: Ortalama spinal kanal çapı ameliyat öncesi 6.42 mm, ameliyat sonrası 1.gün 8.04 mm ve 42. gün 8.02 mm olarak bulundu. Ameliyat öncesi ortalama değere göre tavşanların spinal kanal çapları ameliyat sonrası 1. günde anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.001). Ameliyat sonrası 1. ve 42. gün ortalama değerleri arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). \r\nÇıkarımlar: Sonuçlarımız tavşan modelinde uygulanan düğüm tespitli açık-kapı laminoplastinin spinal kanal çapını anlamlı olarak arttırdığını ve bu etkinin ameliyat sonrası erken dönemde korunduğunu göstermektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294