Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The effect of progressive eccentric and concentric training on functional performance after autogenous hamstring anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized controlled study

AOTT 2014; 48: 283-289
DOI: 10.3944/AOTT.2014.13.0111
Read: 2080 Downloads: 1126 Published: 07 February 2020
Abstract

Methods:Results:Amaç:Bu çalışmanın amacı, hemstring otogrefti ile ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonu sonrası klasik rehabilitasyon programına eklenen eksentrik ve konsentrik egzersiz programının fonksiyonel sonuçlar üzerine etkisini incelemekti.

ÖÇB rekonstrüksiyonu olan 33 hasta, rastgele olarak çalışma (n=16; yaş ortalaması: 33.87±8.19) ve kontrol (n=17; yaş ortalaması: 32.64±8.21) gruplarına ayrılıp aynı ÖÇB rehabilitasyon programına alındı. Çalışma grubundaki hastalara ilave olarak cerrahiden sonra 3. haftadan başlayarak Monitörize Fonksiyonel Squat Sistemi ile 12 haftalık progresif eksentrik ve konsentrik bir egzersiz programı uygulandı. Gruplar cerrahi öncesi ve 16.hafta sonrasında diz ekstansör ve fleksörlerinin izokinetik kuvveti, fonksiyonel performans (dikey sıçrama, yatay sıçrama testi) ve Lysholm Diz Ölçeği, Ön Çapraz Bağ Yaşam Kalite Anketi (ÖÇB-YKA) skorları açısından karşılaştırıldı.

Dikey sıçrama testi (p=0.012), yatay sıçrama testi (p=0.027), Lysholm diz ölçeği (p=0.002) ve ÖÇB-YKA (p=0.000) sonuçları çalışma grubunda anlamlı derecede fazlaydı. Gruplar arasında diz ekstansör ve fleksör izokinetik kuvveti açısından fark kaydedilmedi (p>0.05).

Hemstring otogrefti ile ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonu sonrası klasik rehabilitasyon programına eklenen eksentrik ve konsentrik egzersiz programı fonksiyonel sonuçları olumlu etkilemektedir.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294