Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The effect of surgical washers used with olive Kwires on bone surface kinetics in external fixation: a biomechanical study

AOTT 2007; 41: 302-306
Read: 770 Downloads: 857 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: In external fixation, the type and configuration of K-wires have a considerable effect on fixation stability. Indications for external fixation have recently increased in the treatment of various musculoskeletal pathologies in osteoporotic patients. This biomechanical study was designed to determine the effect of surgical washers used with olive wires on surface kinetics of the cortical bone. \r\nMethods: The study included 32 tibiae obtained from one-year-old sheep. Samples were prepared from the proximal parts of the tibiae which were then divided into four groups equal in number. A 1.8-mm olive K-wire was inserted into the proximal metaphyseal regions of the tibiae. Except for the control group, surgical washers were used with olive K-wires in the three study groups, with diameters of 5 mm, 7 mm, and 10 mm, respectively. The samples were then placed in a specially designed servo-hydraulic universal testing machine for static tensile test at 10 mm/min. \r\nResults: The mean failure load was 806.9 N in the control group, compared to 1285.9 N, 1317.9 N, and 1345.9 N in the three groups in which 5-mm, 7-mm, and 10-mm surgical washers were used, respectively. While there were significant differences between the control and study groups (p<0.0001), failure loads did not differ significantly between the three study groups (p=0.574).\r\nConclusion: The use of surgical washers in combination with olive K-wires offers a significant advantage to increase stability and to decrease surface pressure. We recommend utilization of washers for external fixation surgery in osteoporotic patients and osteoporotic bone segments.

Özet

Amaç: Eksternal fiksasyonda K-tellerinin tipi ve konfigürasyonunun fiksasyon stabilitesi üzerinde önemli etkisi vardır. Osteoporotik hastalardaki çeşitli kas-iskelet patolojilerinin tedavisinde eksternal fiksatör uygulama endikasyonları artmıştır. Bu biyomekanik çalışmada, stoplu K-teli ile birlikte cerrahi pul kullanımının kortikal kemik arasındaki yüzey kinetiği üzerine etkisi incelendi. \r\nÇalışma planı: Çalışmada, bir yaşındaki koyunlardan çıkartılmış 32 adet tibia kemiği kullanıldı. Tibiaların proksimal kısımlarından sekizerli dört grup halinde deney piyesleri oluşturuldu. Tibiaların proksimal metafizer bölgelerine 1.8 mm’lik stoplu (olive) K-telleri gönderildi. Kontrol grubu dışındaki gruplarda stoplu K-teli ile birlikte sırasıyla 5 mm, 7 mm, 10 mm çaplarında cerrahi pul kullanıldı. Örneklere, özel tasarım ile imal edilmiş servo-hidrolik üniversal test makinesinde, kırılma noktasına kadar 10 mm/dk ile statik çekme kuvveti uygulandı.\r\nSonuçlar: Ortalama kırılma kuvveti kontrol grubunda 806.9 N bulunurken, stoplu K-teli ile birlikte 5 mm, 7 mm, 10 mm çapında cerrahi pul kullanılan gruplarda sırasıyla 1285.9 N, 1317.9 N ve 1345.9 N bulundu. İstatistiksel karşılaştırmada, kontrol grubu ile diğer üç grup arasındaki fark anlamlı iken (p<0.0001), cerrahi pul kullanılan gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.574).\r\nÇıkarımlar: Stabiliteyi artırmak ve yüzey basıncını azaltmak amacıyla stoplu K-telleriyle birlikte cerrahi pul kullanımı belirgin bir avantaj sağlamaktadır. Osteoporotik kemik segmentlerinde ve osteoporotik hastalarda eksternal fiksasyon cerrahisi için cerrahi pul kullanımını öneriyoruz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294