Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

THE FRACTURE OF THE FEMORAL COMPONENT DUE TO SUTRUCTURAL ERRORS FOLLOWING OPERATION OF TOTAL HIP PROSTHESIS

AOTT 1984; 18: 90-99
Read: 926 Downloads: 622
Abstract
Fracture of fhe femoral component of total hip prosthesis is mostly seen on the stem of the femoral component. Common cause of fracture due to failure of fhe operation and prosthesis material. In this presented case, stem and head of the prosthesis were produced from different material and these parts were connected with simple weld and prosthesis was broken place of the weld. We have never detected this type of fracture in the literature.
Özet
Femoral endoprotezlerde kınk büyük sıklıkla sapta meydana gelmektedir. Kırık sebeplerinin başında endoprotezin yerleştirilmesindeki teknik hatalar ve protezin imal edildiği alaşımın özellikleri gelmektedir. Takdim ettiğimiz olguda total kalça protezinin femoral komponentinin baş ve sap kısmı ayrı ayrı alaşımlardan yapılıp kaynak ile birleştirilmiş ve protez bu kaynak yerinden kırılmıştır.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294