Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The influence of the free periosteal grafts on bone healing in cortical defects Experimental study in rabbits

AOTT 1993; 27: 55-59
Read: 231 Downloads: 191 Published: 20 April 2021
Abstract

The purpose of this study was to investigate the osteochondrogenic potential of free periosteal grafts within the tibial defects in 14 adult rabbits. As a experimental group (Group 1) left tibiae and as a control group (Group 2) right tibiae were selected The periosteum was stripped from medial side of the both tibia and then with a 3.2 mm drill bit cortical defects were produced in the zone of free of periosteum Medullary canal and endosteum was also destroyed. Free periosteal grafts were only introduced through the defects on the left tibiae. The osteochondrogenic capability of free periosteal grafts were studied by bone scan, radiograms and by histological methods and also compared to control group After 8 weeks, healing with osseous tissue appeared in all the defects in Group 1 (100%), but only 40% in Group 2 These results revealed that, free periosteal grafts continue to accelerate the osteogenesis in cortical defects even in the disturbance of surrounding tissues such as periosteum, endosteum and medullary canac.

Özet

Bu çalışmada, 14 erişkin tavşanın tibialarında serbest periost greftinin osteokondrogenik potansiyelini araştırmak amaçlandı. Sol tibialar deney (Grup 1), sağ tibialar kontrol grubu (Grup 2) olarak seçildi. Her iki tibianın medialinden periost sıyrıldı ve 3.2 mm lik matkap ucuyla periostları alınmış bölgeye tek korteksi içeren bir defekt oluşturuldu. Medüllar kanal ve endosteum tahrip edildi. Serbest periost grefti sol tibialardaki defekflere yerleştirildi. Serbest periost greftlerinin osteokondrogenik kapasiteleri kemik sintigrafisi radyogram ve histolojik yöntemlerle incelendi ve kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Kemik dokuyla iyileşme, Grup 1 de 8 haftalık deneklerin tümünde (%100) gerçekleşirken, Grup 2 de %40 oranında gerçekleşti. Bu bulgular, serbest periost greftinin, periosteum, endosteum ve medüller bölge gibi çevre dokuların harap edilmesine karşın kortikal defektlerde osteogenesisi hızlandırmaya devam ettiğini göstermektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294