Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The measurement of wrist kinematics in children 4 to 16 years old and the comparison of the scapholunate distance with adult values

AOTT 2004; 38: 30-33
Read: 340 Downloads: 360 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: We sought to determine the position and values of the kinematic indices of the wrist (center of rotation, carpal height, carpal-ulnar distance), the third metacarpal length, and the scapholunate distance for children and compared the results with those reported for adults.\nMethods: The study included 41 children (24 girls, 17 boys; age range 4 to 16 years) who presented with wrist and/or forearm injuries, and whose radiographs of the other wrist had been obtained for comparison. The children were divided into six age groups separated by 2-year intervals regardless of gender or the side of the wrists involved. Measurements were made on standard posteroanterior radiographs of healthy wrists and the mean values obtained were statistically analyzed.\nResults: The carpal height, carpal-ulnar distance and the third metacarpal length were significantly different in all age groups. The ratios of the carpal height and the carpal-ulnar distance to the third metacarpal length were similar both in the age groups and to those reported for the adult values. However, the scapholunate distance exhibited significant differences between the age groups and from the standard adult value.\nConclusion: The adult values given for the ratios of the carpal height and the carpal-ulnar distance to the third metacarpal length can be adopted as standard values for children. However, determination of the scapholunate dissociation in children should not be based on the normal range given for adults.

Özet

Amaç: Çalışmamızda, erişkinler için bildirilen el bileği kinematik indekslerinin (rotasyon merkezi, karpal yükseklik, karpal-ulnar mesafe), üçüncü metakarp uzunluğunun ve skafolunat mesafenin çocuklardaki yer ve değerlerini saptamaya çalıştık.\nÇalışma planı: El bileği ve/veya önkol travmasıyla başvuran 4-16 yaş grubu hastalardan karşı taraf el bileği grafisinin karşılaştırma amacıyla çekildiği 41 olgu (24 kız, 17 erkek) çalışmaya alındı. Çocuklar cinsiyet ve taraf farkı dikkate alınmadan kronolojik yaşlarına göre ikişer yıl aralıklarla altı gruba ayrıldı. Sağlam el bileklerinin standart arka-ön grafileri üzerinde yapılan ölçümlerin ortalamaları hesaplandı ve sonuçlar istatistiksel olarak yorumlandı.\nBulgular: Karpal yükseklik, karpal-ulnar mesafe ve üçüncü metakarp uzunluğu tüm gruplarda anlamlı derecede farklılık gösterdi. Ancak karpal yüksekliğin ve karpal-ulnar mesafenin üçüncü metakarp uzunluğuna oranları yaş grupları arasında ve erişkin değerleriyle benzerlik gösterdi. Skafolunat mesafe ise tüm yaş gruplarında birbirinden ve standart erişkin değerinden anlamlı derecede farklı bulundu.\nÇıkarımlar: Karpal yüksekliğin ve karpal-ulnar mesafenin üçüncü metakarp uzunluğuna olan oranlarına ait erişkin değerleri, çocuklar için de standart değerler olarak kabul edilebilir. Ancak, çocuklarda skafolunat ayrışmayı belirlerken normal erişkin röntgen ölçüm değeri tanı ölçütü olarak kullanılmamalıdır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294