Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The opposite hip in unilateral developmental dysplasia of the hip

AOTT 1997; 31: 191-194
Read: 607 Downloads: 496 Published: 19 April 2021
Abstract

In patients with unilateral developmental dysplasia of the hip, it has been recognized that the opposite hip may develop abnormally in long term follow up. It is therefore important to observe the ÒnormalÓ side carefully. The radiographs of 454 patients with unilateral developmental dysplasia of the hip were studied. The acetabular index, CE angle of Wiberg and Smith s c/b and h/b of the ÒnormalÓ side were measured. The average duration of follow up was 3.5 years (range 6 months to 8 years). There was a pathologic acetabular index in18.8%, pathologic CE angle in 20%, and pathologic Smith s ratios in 9.5% of patients according to the CSHD system of Tonnis. The opposite hip of the unilateral dysplasia must be examined clinically and radiologically every year until normal skeletal maturity is reached or treatment is obviously necessary.

Özet

Unilalerai gelişimsel kalça displazilerinde, karşı kalça süreç içinde anormal gelişebilir. Bu nedenle \"nor-mal\" olan tarafın yakın takibi gerekir. Unilateral gelişimsel kalça displazisi olan 454 hastanın filmleri değer-lendirilmiştir. Bu filmlerde, \"normal\" kalçalarda asetabuler indeks, Wiberg in CE açışı ve Smith in c/b ve h/b oranları ölçülmüştür. Ortalama takip süresi 3.5 yıldır (6 ay-8 yıl). Tönnis in CSHD sistemine göre asetabuler indeks %18.8, CE açışı %20 ve Smith in oranları %9.5 oranında patolojik bulunmuştur. Unilateral gelişimsel kalça displazilerinde karşı kalça, iskelet sistemi olgunluğa erişinceye veya tedavi kararı verilinceye kadar, klinik ve radyolojik olarak yılda bir kez kontrol edilmelidir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294