Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The pronator teres syndrome

AOTT 1997; 31: 378-381
Read: 491 Downloads: 220 Published: 19 April 2021
Abstract

The pronator teres syndrome is a chronic compression neuropathy of the median nerve by various agent in the region between the Struthers ligament and the arch of the flexor digitorum superficialis. Clinic presentation has pain in the volar surface of the proximal forearm and sensation disorders from tenderness to paresthesia in the hand dermatomes of the median nerve. The findings were occurred or aggravated by various provocative tests. EMG is helpful for the diagnosis. The carpal tunnel syndrome must be eradicated from this situation. Because, it may mimic the carpal tunnel syndrome which is the most common compression neuropathy in the upper extremity or may be together. (Double crush syndrome) The conservative methods must be tried initially. When no beneficial effect confirms on the initial cure, the treatment will continue comprehensive release of the median nerve by the surgical methods. As a conclusion, the pronator teres syndrome should be taken into consideration in patients with pain in volar surface of the proximal forearm and those with the carpal tunnel syndrome.

Özet

Median sinire Struthers bağından sublimis fleksor tendon arkına kadar olan trasesi boyunca çeşitli et-kenlerin kronik basısına bağlı ortaya çıkan bir sendromdur. Önkol proksimal volar yüzünde ağrı ve median sinirin el dermatomunda paresteziye varan duyumsama rahatsızlıkları ile karekterize klinik tabloya sahiptir. Klinik tablo çeşitli provokasyon testleri ile oluşturulabilir veya şiddetlendirilebilir. EMG olayın doğrulanmasında yardımcıdır. Ayırıcı tanıda özellikle karpal tünel sendromu araştırılmalıdır. Çünkü çok sık görülen karpal tünel sendromunu taklit edebilir veya birlikte görülebilir (double crush-çift bası sendromları). Tedavisi öncelikle medikal olmakla birlikte cerrahi yöntemlerle sinir basısının ortadan kaldırılmasını gerektirebi-lir. Bu literatür taramasında, önkol proksimali voler yüzünde ağrısı olan veya karpal tünel sendromu kliniğine sahip olan hastaların irdelenmesinde, pronator teres sendromunun da araştırılmasının oldukça yararlı olacağı düşünülmüştür.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294