Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The repair of articular cartilage defects with lyophilized collagen Experimental study in rabbits

AOTT 1997; 31: 41-43
Read: 273 Downloads: 221 Published: 19 April 2021
Abstract

The purpose of this study was to compare the chondrogenic potentials of free periost grafts and lyophilized collagen. 3.2 mm diameter defects were made in the articular surfaces of both femora. Free periosteal graft from ipsilateral tibia was transplanted to the left side, whereas, the defect in the right side was filled with lyophilized collagen. Histologic and Electronmicroscopic examinations were done at three weeks. Histologic and Electronmicroscopic examinations of the left side revealed chondrogenesis in the cambium layer of the periosteum. In the right side after the organization of the granulation tissue around the lyophilized collagen multipotential fibroblastic cells differentiated to chondrocytes and so, young cartilage tissue was formed in this side. In the repair of articular cartilage defects the use of lyophilized collagen is an alternative and possible better way than free periosteal graft. But further biomechanic studies must be done to advocate the histologic and electronmicroscopic results.

Özet

Bu çalışmada serbest periost grefti ile liyofilize kollajenin kondro]enik potansiyelleri araştırıldı. Her iki femur distal eklem yüzeylerinde oluşturulan 3.2 mm çapında kıkırdak defektlerinden sol taraftakine aynı taraf tibia kemiğinden alınan serbest periost grefti transplante edilirken sağ distal femur eklem yüzeyindeki defekt liyofil-ize kollajen ile dolduruldu. 3. haftada yapılan histolojik ve elektron mikroskopik incelemelerde; sol tarafta periostun kambium tabakasında kondrogenezis görülürken, sağ tarafta liyofilize kollajenin etrafında organize olan granulasyon dokusu görüldü. Sağ tarafta multipotansiyel fibroblastik hücrelerin kondrositlere diferensiye olduğu ve böylece kıkırdak dokusunun geliştiği saptandı. Bu bulgularla liyofilize kollajenin eklem kıkırdak defektlerinin onarımında serbest periost uygulamasına göre daha iyi bir alternatif yöntem olacağı sonucuna varmak-la birlikte; bu konunun biomekanik çalışmalarla da desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294