Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The results of nonsurgical treatment for unstable distal radius fractures in elderly patients

AOTT 2009; 43: 229-234
DOI: 10.3944/AOTT.2009.229
Read: 1134 Downloads: 893 Published: 08 February 2020
Abstract

Objectives: This study was designed to evaluate anatomical and functional results of non-surgical treatment for unstable distal radius fractures in the elderly.\r\nMethods: Twenty-nine patients (7 males, 22 females; mean age 72±2 years) aged ?65 years were treated with closed reduction and short-arm circular casting for unstable distal radius fractures. According to the AO classification, all patients had type C fractures. Anatomical and functional results were assessed using the Stewart criteria and Q-DASH (Quick-Disability of Arm, Shoulder and Hand) questionnaire, respectively. Bone mineral density measurements were performed. Grip strength and wrist range of motion were measured in comparison to the unaffected side. The mean follow-up was eight months (range 6 to 12 months).\r\nResults: Union was achieved in all fractures within a mean of 4±1 weeks. Bone mineral density measurements showed osteoporosis in 22 patients (75.9%), and 26 patients (89.7%) had regional osteoporosis in cortical width measurements. After treatment, radiographic measurements showed the following: radius tilt angle +5.6±5.4°, inclination angle 17±4.6°, radial height 9±2.3 mm, and positive ulnar variance 2.8±2 mm. Five patients (17.2%) exhibited an articular step-off of less than 1 mm on the radial surface. According to the Stewart criteria, the results were good in 15 patients (51.7%), moderate in 12 patients (41.4%), and poor in two patients (6.9%). The mean Q-DASH score was 38±19.2 at three months, and 23±2.4 at final follow-up. Grip strength, extension/flexion, and pronation/supination were measured as 57.3±12.5%, 52±14%, and 75±16% of the unaffected side, respectively. Complications were seen in 11 patients (37.9%). Three patients (10.3%) developed malunion which required corrective osteotomy. \r\nConclusion: Unstable distal radius fractures can be treated with closed reduction and cast application in low-demand elderly patients to avoid risks and complications of surgery.

Özet

Amaç: Bu çalışmada yaşlı hastalarda cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilen instabil radius alt uç kırıklarının anatomik ve fonksiyonel sonuçları değerlendirildi.\r\nÇalışma planı: Altmış beş yaşın üzerinde 29 hasta (7 erkek, 22 kadın; ort. yaş 72±7) instabil radius alt uç kırığı nedeniyle kapalı yerleştirme ve kısa kol sirküler alçı uygulaması ile tedavi edildi. AO sınıflandırmasına göre kırıkların tümü tip C idi. Anatomik sonuçlar Stewart radyografik ölçütlerine göre değerlendirildi. İşlevsel değerlendirme Q-DASH (Quick-Disability of Arm, Shoulder and Hand) sorgulaması ile yapıldı. Hastaların kemik mineral yoğunlukları ve sağlam tarafla karşılaştırmalı olarak kavrama güçleri ve el bileğinin eklem hareketleri ölçüldü. Ortalama takip süresi sekiz ay (dağılım 6-12 ay) idi.\r\nSonuçlar: Kırıkların tümü ortalama 4±1 hafta içinde kaynadı. Yirmi iki hastanın (%75.9) kemik mineral yoğunluğu ölçümlerinde osteoporoz saptandı. Kemik morfolojik indeksi ölçümünde ise 26 hastada (%89.7) bölgesel osteoporoz bulundu. Tedavi sonrasında radius tilt açısı +5.6±5.4°, inklinasyon açısı 17±4.6°, radius yüksekliği 9±2.3 mm, ulnar varyans pozitifliği ise 2.8±2 mm ölçüldü. Beş hastada (%17.2) radius eklem yüzünde 1 mm’yi geçmeyen basamaklanma saptandı. Stewart değerlendirme ölçütlerine göre, 15 hastada (%51.7) iyi, 12 hastada (%41.4) orta, iki hastada (%6.9) ise kötü sonuç alındı. Q-DASH puanı üçüncü ayda 38±19.2, son kontrolde ise 23±2.4 bulundu. Kırık taraf el bileğinin kavrama kuvveti sağlam tarafın %57.3±12.5’ine, ekstansiyon/fleksiyon hareket açıklığı sağlam tarafın %52±14’üne, pronasyon/supinasyon hareket açıklığı ise %75±16’üne geriledi. On bir hastada (%37.9) komplikasyon görüldü. Üç hastada (%10.3) kötü kaynama gelişti ve düzeltici osteotomi ile tedavi edildi. \r\nÇıkarımlar: Yaşlı hastaların cerrahi riskleri ve sınırlı tedavi beklentileri göz önüne alındığında, instabil radius alt uç kırıkları kapalı yerleştirme ve kısa kol alçı ile tedavi edilebilir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294