Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The results of Pemberton’s pericapsular osteotomy in patients with developmental hip dysplasia

AOTT 2012; 46: 35-41
DOI: 10.3944/AOTT.2012.2613
Read: 740 Downloads: 552 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this study was to investigate the radiological and clinical outcomes of Pemberton’s pericapsular osteotomy in toddlers and preschool children with developmental hip dysplasia.\r\nMethods: Ninety-one hips of 86 patients (81 girls, 5 boys) with developmental hip dysplasia who underwent Pemberton’s pericapsular osteotomy were included in this study. The mean age of the patients was 34 (range: 18 to 96) months. The mean duration of follow-up was 60 (range: 24 to 158) months. All patients underwent open reduction and Pemberton’s pericapsular osteotomy, including 12 hips in which proximal femur osteotomy had been performed earlier. Clinical results were evaluated according to McKay’s clinical evaluation criteria, radiological results according to Sever’s radiological evaluation criteria, and the presence of avascular necrosis according to Kalamchi-MacEwen’s classification criteria. \r\nResults: At the final examinations the mean acetabular index was 12.04° (range: 5° to 24°) and the mean Wiberg’s center-edge angle was 35.5° (range: 20° to 52°). Clinically, excellent results were obtained in 81 (89.0%) hips, good results were obtained in 2 (2.2%) hips, and fair results in 8 (8.8%) hips. Radiologically, excellent results were obtained in 79 (86.8%) hips, good results in 7 (7.7%) and fair results in 5 (5.5%) hips. Clinically and radiologically no poor results were noted. Type 1 avascular necrosis was detected in 9 (9.9%) hips, Type 2 in 7 (7.7%) hips, and Type 3 in one (1.1%) hip. There were no cases with Type 4 avascular necrosis. \r\nConclusion: Pemberton’s pericapsular osteotomy is a safe and effective procedure for the surgical treatment of developmental hip dysplasia in toddlers and preschool children.

Özet

Amaç: Çalışmamızda gelişimsel kalça displazili, yürüme çağındaki çocukların cerrahi tedavisinde perikapsüler Pemberton osteotomisinin klinik ve radyolojik sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.\r\nÇalışma planı: Pemberton perikapsüler osteotomi uygulanan, gelişimsel kalça displazili 86 (81 kız, 5 erkek) hastanın 91 kalçası çalışmaya alındı. Hastaların ortalama yaşı 34 (dağılım: 18-96) ay, ortalama takip süresi 60 (dağılım: 24-158) ay idi. Hastaların tümüne açık redüksiyon ve Pemberton perikapsüler osteotomi uygulanırken, 12 kalçaya femur üst uç osteotomisinin de yapıldığı tespit edildi. Klinik sonuçlar McKay’ın klinik değerlendirme kriterlerine göre, radyolojik sonuçlar Sever’in radyolojik değerlendirme kriterlerine göre ve avasküler nekroz varlığı Kalamchi-MacEwen avasküler nekroz sınıflaması kriterlerine göre değerlendirildi. \r\nBulgular: Son kontrollerde asetabuler indeks ortalama 12.04° (dağılım: 5°-24°), Wiberg’in merkez-kenar açısı ortalama 35.5° (dağılım: 20°-52°) olarak tespit edildi. Klinik olarak 81 (%89.0) kalçada çok iyi, 2 (%2.2) kalçada iyi ve 8 (%8.8) kalçada orta sonuç elde edildi. Radyolojik olarak 79 (%86.8) kalçada çok iyi, 7 (%7.7) kalçada iyi ve 5 (%5.5) kalçada orta sonuç bulundu. Klinik ve radyolojik açıdan kötü sonuçla karşılaşılmadı. Dokuz (%9.9) kalçada Tip 1, 7 (%7.7) kalçada Tip 2 ve bir (%1.1) kalçada Tip 3 avasküler nekroz görüldü. Olgularda Tip 4 avasküler nekroza rastlanmadı. \r\nÇıkarımlar: Yürüme çağındaki gelişimsel kalça displazili çocukların cerrahi tedavisinde Pemberton perikapsüler osteotomisi etkin ve güvenli bir yöntemdir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294