Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The role of arthroscopy in the treatment of tibial plateau fractures

AOTT 2001; 35: 111-119
Read: 278 Downloads: 207 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: To evaluate the role of arthroscopy in the treatment of the tibial plateau fractures and to assess our mid-term results.\nMethods: The study included 49 knees of 48 patients who underwent arthroscopically assisted surgical treatment for tibial plateau fractures. There were 14 females and 34 males with ages ranging from 15 to 68 years (mean 40 years). According to the Schatzker classification, five patients had type I, 18 patients had type II, 13 patients had type III, seven patients had type IV, four patients had type V, and two patients had type VI fractures. Twenty-five patients had accompanying meniscus ruptures, eight of which were treated with meniscal repair. Functional and radiologic results were evaluated according to the Rasmussen criteria and Resnic and Niwoyama criteria, respectively. The mean follow-up was 38 months (range 6-88 months).\nResults: Functional assessment of the patients were excellent in 17 cases, good in 26 cases, fair in four cases, and poor in two cases. Radiological evaluation showed excellent, good, fair, and poor results in 17, 21, 7, and 4 patients, respectively. Overall, clinical results were satisfactory in 88% and radiologic results in 78%. Complications encountered included deep infection in one patient, correction loss in two patients, and arthrofibrosis in one patient.\nConclusion: Arthroscopically assisted surgical treatment of tibial plateau fractures has several advantages. An anatomic reduction of the articular surface of the tibial plateau can be achieved and accompanying lesions such as meniscus ruptures can be managed, with more satisfactory functional results due to early range of motion, and lower mortality rates compared with conventional methods and open surgery.

Özet

Amaç: Tibia plato kırıklannın tedavisinde artroskopinin rolünün irdelenmesi ve bu konuyla ilgili olgu serimizin orta dönem sonuçlarinin değerlendirilmesi.\nÇalışma planı: Tibia plato kırığı olan ve artroskopi yardımlı cerrahi tedavi uygulanan 48 hastanın 49 dizi çalişmaya alındı. Olguların 14 ü kadın, 34 ü erkekti; yaşları 15-68 arasinda değişmekteydi (ort. Yaş40). Kırıklar Schatzker sınıflamasına göre değeriendirildiq beş olguda tip I, 18 olguda tip II, 13 olguda tip III, yedi olguda tip IV, dört olguda tip V, iki olguda tip VI kırığı saptandı. Yirmi beş olguda plato tibia kırığı ile birlikte menüsküs lezyonu saptandı ve tamire uygun sekiz olguda menüsküs dikişi yapıldı. Ameliyat sonrasi fonksiyonel sonuçlar Rasmussen kriterlerine göre, radyolojik sonuçlar ise Resnic ve Niwoyama kriterlerine göre değeriendirildi. Ortalama takip süresi 38 aydı (dağılım 6-88 ay).\nSonuçlar: Fonksiyonel sonuçlar 17 olguda mükemmel,26 olguda iyi, dört olguda orta ve iki olguda kötü bulundu. Radyolojik sonuçlar ise 17 olguda mükemmel, 21 olguda iyi, yedi olguda orta ve dört olguda kötü şeklindeydi. Olguların tümü değerlendirildiğinde klinik olarak %88, radyolojik olarak ise %78 tatminkar sonuç elde edildi. Komplikasyon olarak bir olguda derin doku enfeksiyonu, iki olguda korreksiyon kaybı ve bir olguda\nartrofibrozis görüldü.\nÇıkarımlar: Tibia plato kırıklannın tedavisinde artroskopi yardımlı cerrahi tedavi ile eklem yüzeyinin bütünlüğü tam olarak sağlanmakta, aynı zamanda eklem içindeki ek lezyonların tedavisi yapılabilmekte, ameliyat sonrasi harekete erken başlandığı için fonksiyonel sonuç tatmin edici olmakta ve morbidite konservatif ve açık cerrahi tedavi yöntemlerine göre oldukça düşük olmaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294