Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The significance of measurement of cartilage matrix degradation products by synovial fluid analysis in the early diagnosis and monitorization of osteoarthritis

AOTT 1995; 29: Supplement 455-458
Read: 633 Downloads: 395 Published: 20 April 2021
Abstract

Osteoarthritis, is a slowly progressive disease that is caused by an imbalance between synthesis and breakdown of cartilage matrix. Diagnosis is commonly performed clinically and radiologically during the Iate stages of disease. In both primary and secondary arthritis, the degradation products of cartilage matrix released into the synovial fluid is found elevated and can be detected using sensitive biochemical methods before the radiological findings manifest. In this paper, the matrix molecules and fragments used as the markers of cartilage turnover in the early diagnosis and monitorization of osteoarthritis will be discussed.

Özet

Osteoartrit, kıkırdak matrikste yapım ve yıkım olayları arasındaki dengenin bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan ilerleyici blr hastalık olup, günümüzde tanısı klinik ve radyolojik bulgularla ancak geç evrelerde konulabilmektedir, Primer veya sekonder osteoartritte, kıkırdak yaralanmalarına bağlı olarak eklem aralığına salınan kıkırdak yıkılım ürünleri artmakta ve bu ürünlerin biyokimyasal analizi kıkırdak hasarı hakkında bilgi vermektedir. Bu yazıda kıkırdak matriksinin turnoverini gösteren biyokimyasal markerlerin osteoartritin erken tanısında ve tedavinin izleminde kullanılabilirliği tartışılacaktır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294