Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The use of magnetic resonance imaging in the diagnosis of plantar fibromatosis: a case report

AOTT 2005; 39: 176-179
Read: 239 Downloads: 320 Published: 08 March 2020
Abstract

Plantar fibromatosis is a benign but infiltrative neoplasm, presenting as a slow-growing nodular thickening most often within the central band of the plantar aponeurosis. In this case report, we presented a 43-year-old male patient who had a tender nodule in the sole of the right foot for two years. On magnetic resonance images, the location and signal intensity characteristics of the lesion were suggestive of plantar fibromatosis, which was histologically confirmed following an incisional biopsy. Magnetic resonance imaging is a noninvasive method for confirmation of the clinical diagnosis of plantar fibromatosis and also has an important role in planning surgical treatment by delineating the extent of the lesion.

Özet

Plantar fibromatozis benign fakat infiltratif özellik taşıyan bir neoplazidir ve en sık plantar aponevrozun orta bölümü içinde yavaş büyüyen nodüler bir kalınlaşma şeklinde ortaya çıkar. Bu yazıda, iki yıldan beri sağ ayak tabanında ağrılı bir nodül bulunan 43 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Manyetik rezonans görüntülemede lezyonun yeri ve sinyal özellikleri ayırıcı tanıda plantar fibromatozisi düşünmemize neden oldu. İnsizyonel biyopsiden sonra tanı histolojik olarak doğrulandı. Bu yazıda, manyetik rezonans görüntülemenin klinik olarak plantar fibromatozis tanısının doğrulanmasında invaziv olmayan bir yöntem olarak kullanılabileceği ve lezyonun sınırlarını ortaya koyarak cerrahi tedavinin planlanmasında önemli rol oynadığı vurgulandı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294