Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The value of bone scintigraphy in the treatment and postoperative evaluation of adolescent femoral neck fractures

AOTT 1995; 29: 116-119
Read: 618 Downloads: 425 Published: 20 April 2021
Abstract

We have evaluated the probable benefits of quantitative scintigraphy perfotmed at preoperative period, postoperative 3rd month and postoperative last control at least 9 months in choosing the threatment method and predicting the prognosis in intracapsular hip fracture of 12 adult patients (between 22-50 years old) treated in Taksim State Hospital, Orthopacdics and Traumatology Department between 1988 and 1989. Although the small number of cases makes impossible to extract a statistical meaning, the success rate of 97% suggest that this method may have some value in choosing the type of treatment and prediction of major postoperative complications such as avascular necrosis and nonunion.

Özet

Bu çalışmada 1988-1989 yıllarında Sağlık Bakanlığı Taksim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde femur boynu kırığı nedeniyle tedavi edilen 12 genç erişkin hastanın (12-50 yaş arası) preoperatif, postcperatif 3. ay ve postoperatif son kontrolde (en erken 9 ay), çekilen kantitatif sintigrafileri incelenerek bu yöntemin tedavi seçimindeki ve prognoz tayinindeki muhtemel yararları irdelenmiştir. Serimiz çok küçük olduğu için istatistiksel bir anlam çıkartılamamasına rağmen, tedavi sonucunda elde ettigimiz %97 1ik başarı oranı bu yöntemin tedavi seçimi ve postoperatif takipte yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294