Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Tibial plateau fracture following oblique osteotomy of the tibial tubercle: a case report

AOTT 2002; 36: 362-365
Read: 737 Downloads: 445 Published: 19 April 2021
Abstract

Oblique osteotomy of the tibial tubercle is a preferred technique in patellofemoral disorders, resulting in a satisfactory clinical outcome. However, postoperative fractures of the proximal metaphysis of the tibia may often develop. An incomplete fracture of the lateral tibial plateau occurred in a 23-year-old female patient following an oblique osteotomy of the tibial tubercle. There was no history of trauma. The patient had undergone two operations in the same knee due to patellar instability. She also had bilateral high congenital hip dislocation. The correct diagnosis could only be made by computed tomography. Complete union was obtained following six weeks of plaster cast fixation. Due to inherent biomechanical limitations, complications may arise following oblique osteotomy of the tibial tubercle even adequate care is given to the surgical technique.

Özet

Tuberositas tibianın oblik osteotomisi patellofemoral sorunların tedavisinde oldukça sık tercih edilen bir tedavi yöntemidir. İyi sonuçlar elde edilmesine karşın ameliyat sonrası dönemde sıklıkla tibia kırığı ile karşılaşılmaktadır. Yirmi üç yaşındaki bir kadın hastada, tibial tüberkülün oblik osteotomisi ardından tam olmayan tibia lateral plato kırığı oluştu. Travma öyküsü yoktu. Olgu aynı dizinden daha önce patellar instabilite nedeniyle iki kez ameliyat edilmişti; aynı zamanda iki taraflı yüksekte doğuştan kalça çıkığı vardı. Kesin tanı ancak bilgisayarlı tomografi yardımıyla konabildi. Tam kaynama altı haftalık alçılı tespit sonrası sağlandı. Tuberositas tibianın oblik osteotomisinde cerrahi tekniğin dikkatli uygulanması komplikasyon oranını azaltmayabilir. Osteotominin temel biyomekaniği de sorgulanmalıdır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294