Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Total calcanectomy in a patient with a giant cell tumor

AOTT 2003; 37: 79-83
Read: 668 Downloads: 454 Published: 18 April 2021
Abstract

Total en-bloc calcanectomy was performed in a 36-year-old male patient with a giant cell tumor in his right calcaneus. A year after surgery, the patient had no complaints, and a good functional result was obtained. He was able to return to his work. No local or metastatic recurrences were encountered.

Özet

Sağ kalkaneusta dev hücreli tümör saptanan 36 yaşındaki erkek hastaya total en-blok kalkanektomi uygulandı. Birinci yıl sonunda yapılan kontrolde hastanın herhangi bir şikayetinin olmadığı ve fonksiyonel sonucun iyi olduğu görüldü. Hasta işine geri dönebildi. Yapılan incelemelerde lokal veya metastatik herhangi bir nüks saptanmadı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294